Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4710
10 augustus 1949

Geestelijke gedachtewisseling

In de gedachtewisseling met geestelijk ingestelde mensen zult u ongelofelijk veel kunnen bereiken, zodra u verlangend naar de waarheid bent. Want dan worden uw gedachten beïnvloed door wetende geestelijke wezens die zich inmengen in uw gesprek en inzicht bevorderend op u inwerken. U zult dan weliswaar uw denkend werkzaam zijn als door verstandelijk werkzaam zijn verkregen beschouwen, terwijl het echter overbrengingen zijn uit het geestelijke rijk, gedachtegolven die u hebt opgenomen en die nu in uw bewustzijn doordringen en worden vastgehouden.

Geestelijke gedachtewisseling zal steeds overeenstemmen als beide partners hetzelfde geestelijke streven en dezelfde graad van rijpheid hebben, ofwel het is een vragen en onderrichten als de graad van rijpheid verschillend is. Maar steeds zijn zulke gesprekken tot zegen, zowel voor de wetende als ook voor de onwetende, omdat ze steeds nieuwe inzichten tot gevolg hebben, juist door de deelneming van die lichtwezens, die ook meestal voor zulke gesprekken hebben gezorgd, want ze leiden hun beschermelingen op aarde samen, de aan hun zorg toevertrouwde zielen, opdat zulke gesprekken plaats kunnen vinden en door hen worden beïnvloed.

Zijn echter zij die debatteren tegenstanders, dan komen vaak geschilpunten naar voren, waarvan de oplossing eveneens het werkzaam zijn van de lichtwezens is, wat ook zo nu en dan tot het overwinnen van de tegenpartij kan leiden. Tevens echter wordt het denken van de mensen aangespoord door debatten van geestelijke aard, en dit is van het grootste voordeel voor de ziel, die nu zelf al denkend haar standpunt bepaalt ten aanzien van elke geestelijke vraag en dan pas debatteren kan en zal met volledige interesse.

Wie echter elk geestelijk onderhoud uit de weg gaat, die hindert ook de lichtwezens bij hun zorgende bezigheid. Hij blijft ontoegankelijk voor elke onderrichting en zal nooit aan weten toenemen, omdat hij zichzelf niet overgeeft en daarom noch opnemen noch weggeven kan wat juist en wat verkeerd is.

Amen