Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4704
3 en 4 augustus 1949

Liefdevolle woorden van de Vader - Leiding

U zult u steeds aan mijn leiding kunnen toevertrouwen en u zult haar ook altijd bemerken, als u maar oplettend bent. U gaat geen enkele schrede alleen, zolang u Mij niet uit uw gedachten ter zijde schuift, zolang u uw best doet met Mij en voor Mij te leven, zolang u er bewust naar streeft bij Mij te komen. Zie daarom in elk gebeuren mijn besturen, mijn hand en verlaat u op Mij, want wie Mij tot zijn Vertrouweling uitkiest, vindt in Mij waarlijk de trouwste Vriend, de meest liefdevolle Bruidegom, de zorgzaamste Vader en Beschermer, die door niemand op aarde kan vervangen worden, die daarom ook door u bemind wil zijn, zoals Hij u liefheeft. Ik ga steeds naast u, zodra u Mij eenmaal tot Leidsman hebt verkozen en Ik leid u waarlijk juist als Ik de zorg om u op me heb genomen en alles zal zo op u afkomen dat het u helpt uw ziel positief te ontwikkelen.

Zou u dit geloof levend kunnen laten worden in u, dan zult u waarlijk in zorgeloosheid en vrede uw weg over de aarde gaan, want Ik zorg voor u en heb alles voor u uitstekend geregeld. En alles dient u ten goede, zelfs nood en leed levert u voordeel voor uw ziel op, als u Mij maar in uw hart draagt, dus door middel van gedachten met Mij verbonden blijft en u Mij niet zou willen verliezen. Want alleen deze wil maakt u dierbaar voor Mij en wie eenmaal deze wil in zich heeft, zal Mij eeuwig niet meer kwijt raken en Ik zal bij hem zijn en voortdurend zal hij mijn liefde en zorg voelen. Nooit zal hij alleen en verlaten zijn, steeds zal hij in Mij de Vertrouwde vinden, bij wie hij steeds zijn hart kan uitstorten en die steeds woorden van liefde en troost voor hem zal vinden en die hem altijd met raad en daad terzijde staat.

Amen