Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4692
18 juli 1949

Omvorming van de aarde in een ogenblik - Het wonder van de schepping

De handeling waardoor de aarde wordt omgevormd is voor u, mensen niet te begrijpen want dit gebeurt niet in het kader van wetmatigheid zoals tot nu toe elk aards scheppingswerk langzamerhand door 'n positieve ontwikkeling ontstond, integendeel zal het 't werk van een ogenblik zijn; afgezien van de vernietiging tevoren, die alle scheppingen op de oude aarde betreft en die, omdat die zich afspeelt voor de ogen van hen die eraan ontrukt worden en ook nog aanvankelijk door de mensen die aan de vernietiging ten prooi vallen kan worden gezien, z'n tijd eist, zoals de natuurwet is. Mensen kunnen dus het verloop van het vernietigingswerk volgen en daarom werkt God niet tegen de wet in, terwijl het opnieuw vormen van de aarde een werkzaam zijn van God is in het universum, dat voor geen menselijk oog te zien zal zijn en daarom God er ook geen tijd voor nodig heeft, maar Hij in een ogenblik alles kan laten ontstaan wat de kracht van Zijn liefde en Zijn wijsheid realiseren.

De mensen die op de nieuwe aarde worden geplaatst, treffen dus een kant en klare schepping aan, van een buitengewoon bekoorlijke veelzijdigheid. Scheppingen die hun ogen nooit hebben gezien zullen hen verwonderen, temeer omdat zij zich de scheppingen van de oude aarde nog herinneren en er voortdurend vergelijkingen mee maken. Ze zullen zich werkelijk terugvinden in het paradijs, levend in volledige harmonie met hun goddelijke Schepper en Vader, door Zijn liefde verzorgd, geleid en onderwezen in alles wat hun vreemd is. Als een grote familie zal de verhouding tussen de mensen onderling zijn en het streven van allen zal zijn de liefde van de hemelse Vader te verwerven, te leven naar Zijn welgevallen en in dienende naastenliefde werkzaam te zijn.

De tijdsduur van hun afwezigheid van de oude aarde en het oponthoud na hun wegneming kunnen ze niet schatten, want het begrip tijd is hun ontnomen tot ze teruggeplaatst worden op de aarde, om welke reden ze ook geen houvast hebben in welk tijdsbestek de nieuwe aarde is ontstaan. Maar ze weten ook dat bij God geen ding onmogelijk is en houden derhalve ook scheppen in een ogenblik voor waarschijnlijk, om welke reden hun liefde en verering voor God steeds toeneemt en hun gelukzaligheid groter wordt bij het aanschouwen van de wonderwerken die getuigen van Gods liefde, wijsheid en almacht en de mensen duizendvoudig schadeloos stellen voor de ellende en het leed in de laatste tijd van het bestaan van de oude aarde.

God beproeft de mensen wel zwaar, maar Hij beloont ook hun trouw en zalig hij die tot diegenen behoort die het einde op deze aarde meemaken als schapen van Zijn kudde, zalig die het ergste moeten verdragen en doorstaan en daarvoor het mooiste inruilen, het paradijs op de nieuwe aarde met de voortdurende tegenwoordigheid van de Vader onder Zijn kinderen, zalig die volhouden tot het einde wanneer God zelf zal komen in de wolken om ze te halen in Zijn rijk, in het rijk van vrede, tot Hij ze terugplaatst op de aarde, die waarlijk wonderwerken zal onthullen waarvan geen mens ooit zou kunnen dromen, omdat op de aarde niets bestaat wat als vergelijking zou kunnen worden aangevoerd. Maar Gods liefde kent geen grenzen en Zijn wil om te vormen is onuitputtelijk en brengt steeds weer nieuwe werken tot stand die al het voorgaande overtreffen om Zijn kinderen gelukkig te maken en hun trouw te belonen.

Amen