Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4684
8 juli 1949

De macht van de satan - "Waak en bid"

Groot is de macht van hem die u te gronde wil richten. Hij schrikt voor geen middel terug en hangt zichzelf de mantel van de rechtvaardigheid om. Hij probeert uw gedachten in verwarring te brengen, zodat u niet meer in staat bent het juiste van het onjuiste te onderscheiden. Hij wil u omverwerpen, hij wil u ten val brengen, zodat u op de grond blijft liggen en niet meer overeind kunt komen.

En hij zal u op elke manier in het nauw brengen, maar het meest wanneer u Mij als doel kiest en de weg hebt betreden die naar Mij leidt. Dan ligt hij op elke kruising op de loer en wil u op dwaalwegen voeren. Hij komt onder het mom van vriend vertrouwelijk naar u toe, waarachter u niets verkeerds ziet, en hij tracht u door woorden en daden te winnen, die echter niet voortkomen uit liefde, maar slechts schijn zijn, waaraan u ten prooi zult moeten vallen.

Let daar op en houd u steeds alleen aan Mij vast, dan zal Ik niet nalaten u te waarschuwen en onzichtbaar naast u gaan. Ik zal u op de juiste weg brengen en u het gevoel van afschuw in het hart leggen als de verleider betrekkingen met u wil aanknopen onder de dekmantel van liefde. Als u zich losmaakt van de wereld, dan bent u maar aan weinig verzoekingen blootgesteld. Maar hij lokt u met de wereld en haar vreugden en hij heeft niet zelden succes.

Doe van alles afstand wat de wereld u biedt en zoek Mij, die u waarlijk goederen kan schenken die niet te vergelijken zijn met aardse goederen. Weet dat achter elke aardse vreugde een verleider op de loer ligt, die u van Mij weg wil dringen en u zijn kant wil laten kiezen en die er de vreugden van de wereld voor gebruikt om u te winnen. Zijn macht is groot, want er staan hem veel middelen ter beschikking, die succesvol zijn onder de mensen.
Maar Ik bied u alleen dit ene: mijn liefde, die u wil helpen gelukzalig te worden. En deze liefde openbaart zich in het overbrengen van mijn woord, om welke reden u dus mijn woord als een geschenk van liefde zult moeten beschouwen, dat u nooit zult mogen geringschatten en waar u daarom altijd om zult moeten vragen en dat u zult moeten ontvangen als u uw geestelijke rijkdom wilt vergroten en dan ook sterk bent in de weerstand tegen de vijand van uw ziel.

Mijn woord is een betrouwbaar wapen tegen de aanvaller, want stelt u mijn woord tegenover hem, dan verliest hij elke macht over u en ziet hij af van zijn voornemen u te winnen voor de hel. Doch steeds weer zal hij u benaderen en zijn kunsten op u uitproberen. En daarom: "Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt".

Amen