Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4675
24 juni 1949

"Dag en uur weet niemand" - Valse profeten van de eindtijd

Wat de tijd betreft zal een ziener en profeet nooit een ophanden zijnd gericht kunnen vaststellen, want daar dit voor de mensen niet bevorderlijk is wordt dit van God uit niet toegelaten. En daarom zal geen mens met zekerheid de dag kunnen voorspellen dat er een gericht over de mensen losbreekt. Maar ze moeten er opmerkzaam op worden gemaakt en om die reden maakt God, zodra een gericht in aantocht is, dit door mensenmond, door zieners en profeten bekend.

Wordt er dus alleen een gericht aangekondigd, dan is aan zo'n bekendmaking geloof te schenken, wordt echter het gericht, wat de tijd betreft (dag en uur) vastgelegd, dan kan deze profetie met recht als onjuist worden verworpen. Dan treden er valse profeten op naar wie niet geluisterd hoeft te worden, want meestal hebben zulke aankondigingen aardse voordelen op het oog en dan is voorzichtigheid geboden.

Als God zich nu van een mens bedient om door hem de mensen in kennis te stellen van Zijn heilsplan van eeuwigheid, dan brengt Hij hem niet alleen op de hoogte van Zijn voornemen, van het komend gericht, maar Hij geeft hem een omvattend weten dat de dienaar Gods de noodzakelijkheid van een gericht begrijpelijk maakt, opdat deze dan die profetie met overtuiging tegenover de medemensen met redenen kan omkleden. Maar zo overtuigd als hij nu ook voor de waarheid van de bekendmakingen zal opkomen, hij zal toch nooit het preciese tijdstip kunnen aangeven, want dit behoudt God zich zelf voor.

Toch kan elke zodanige bekendmaking als volste waarheid worden aangenomen en steeds weer zal uit het boek der vaderen de bevestiging ervan blijken dat alleen dat wordt aangekondigd wat daarmee volledig overeenstemt.

En er is daarom ook met zekerheid te rekenen op de vervulling van die aankondigingen en het komende gericht als vaststaand feit aan te nemen, doch de mensheid blijft in het ongewisse, in welke tijd God zelf zich manifesteert, maar te allen tijde moet ze voorbereid zijn, daar anders de aankondigingen die Gods liefde de mensen doet toekomen, hun doel missen en het gericht dan plotseling en onverwacht over de mensen zou losbreken.

Amen