Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4672
18 juni 1949

Het uitrijpen van de ziel door leed - Gods zorg - De wereld en God

Wat u tot geestelijk voordeel strekt is voor uw aardse leven al van eeuwigheid voorzien. Daarom kunt u alles, iedere belevenis, moeilijk en droevig, vreugdevol en verheffend, bezien als door Mij u opgelegd, dat alleen uw geestelijke voltooiing ten doel heeft. En als u vanuit dit gezichtspunt het verloop van uw leven beziet, dan mag u niets terneer drukken, niets bezwaren of verschrikken, want het is alles voor uw bestwil. U kunt door iedere gebeurtenis rijpen, u kunt er voordeel uit trekken voor uw ziel als u steeds Mij als diegene ziet, die het over u laat komen en u zo met Mij verbonden blijft, terwijl u steeds uw blik naar boven richt op uw Vader, die u tot Zijn kinderen wil vormen op deze aarde.

Angsten en zorgen vallen weg als u ze Mij voorlegt, opdat Ik u help. U staat nooit alleen zo u Mij naast u duldt, d.w.z.: als u niet alleen wilt staan. Als u Mij nimmer uitsluit uit uw leven, als u uw denken, willen en handelen geheel aan Mij toevertrouwt dat Ik het voor u doe, dat Ik u leid en u nu alleen nog uitvoerders van mijn wil bent. Hoe zorgeloos en onbezwaard zou u mensen de aardse weg kunnen afleggen als u maar steeds samen met Mij zou willen gaan. Maar de wereld dringt zich vaak als een muur tussen u en Mij. De wereld is u het meest nabij, terwijl u Mij achterstelt, zelfs dan nog als u Mij wilt toebehoren. De wereld is voor u nog te belangrijk, u ziet haar onbeduidendheid niet in omdat u nog midden in de wereld staat. Zodra u Mij echter voor de wereld kunt plaatsen, zodra het u gelukt Mij steeds op de eerste plaats te stellen, zal de wereld u ook niet meer bezwaren en ook niet meer verontrusten. U zult haar spelenderwijs de baas worden en u zult heer zijn over alles wat van de kant van de wereld op u afkomt.

Probeer het, laat Mij voor u zorgen. Geef uzelf in vol geloof over aan mijn hoede en zorg. Vervul uw plicht in de eerste plaats tegenover Mij, d.w.z.: leef naar mijn woord en wees ijverig bezig voor Mij en mijn rijk doordat u mijn wil ook aan uw medemensen verkondigt. Door hen steeds te wijzen op hun eigenlijke bestemming en hen aan te sporen aan hun zielen te werken. Doordat u hun doet toekomen wat u van Mij ontvangt - mijn woord, dat hun opheldering verschaft terwijl zij nog in het donker voortgaan.

Maak ook uw medemensen opmerkzaam dat Ik het lot van alle mensen bestuur, dat niets zonder doel en betekenis de mensen overkomt. Dat steeds alleen de geestelijke positieve ontwikkeling het doel van iedere gebeurtenis is. En dat alles te verdragen is, als Ik om hulp wordt verzocht, als Schepper en Bestuurder van eeuwigheid erkend en als Vader gebeden wordt om mijn zorg. Waarschuw hen, dat zij Mij niet omwille van de wereld vergeten, dan zal de aardse levensweg van ieder mens gemakkelijk te gaan zijn en zijn ziel zal met alles wat zij ondervindt haar voordeel doen. Want alleen de voltooiing van uw ziel heb Ik op het oog als u door leed moet gaan. U zelf kunt het echter voor u draaglijk maken als u mijn woord in acht neemt, en Mij steeds naast u laat gaan. Want Ik ben uw Vader en wil steeds alleen het beste voor mijn kinderen.

Amen