Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4645
19 mei 1949

Denk niet aards - Aanmaning Gods om Zijn woord herhaaldelijk tot zich te nemen

Overdenk al mijn woorden in uw hart. Denk erover na en sla acht op het gevoel dat u daarbij treft. En wil dan dat u het juiste doet en leeft zoals het tot mijn welgevallen is, en u zult waarlijk voordeel trekken uit mijn woord. U zult geestelijk en aards gezegend zijn en uw positieve ontwikkeling zal voortgaan.

Ik kan u geen betere raad geven dan deze: mijn woord in u op te nemen, zo vaak het u mogelijk is. Het aardse leven zal u dan geen moeilijkheden meer bereiden, want zodra u zich meer met het geestelijke bezig houdt, zodra u meer met Mij leeft, gaat het aardse leven aan u voorbij, u nauwelijks belastend en door onzichtbare hand beheerst. U leeft wel op de aarde maar bent niet buitengewoon belast.

Probeer het. Benut elke gelegenheid mijn woord te horen of te lezen en denk er dan over na wat u hebt vernomen. Laat Mij liefdevol met u spreken doordat u Mij gehoor schenkt wanneer Ik tot u spreken wil. Elke gedachte, door Mij aangeboden geestelijk goed in ontvangst te nemen, is een teken van mijn liefde die Ik u schenk om u vooruit te helpen in uw ontwikkeling. En op deze zult u acht moeten slaan, ook wanneer het u aan tijd ontbreekt. Want Ik kan heel goed ook de tijd verlengen als het nodig is en nooit zal de korte tijdspanne die u Mij offert verloren zijn, maar veel eerder een groot geestelijk gewin voor u zijn.

Steeds weer zeg Ik u: denk niet aards, want het voordeel dat daaruit voortkomt is weer alleen aards en houdt dus geen stand. Wat u echter geestelijk tot stand brengt en verwerft, dat is buitengewoon waardevol voor de eeuwigheid. Maar eenmaal is uw aardse leven ten einde. Eenmaal doet zich gevoelen hoe u het aardse leven hebt gebruikt, welke arbeid u verricht hebt toen de levenskracht u ter beschikking stond. En dan zult u zielsgelukkig zijn een voorraad aan geestelijke goederen te bezitten. En opdat u voortdurend deze zult vermeerderen, maan Ik u steeds weer aan en roep u toe mijn aanmaningen serieus te nemen en mijn woord van boven herhaaldelijk in ontvangst te nemen, omdat het de kostbaarste gave is die Ik u kan doen toekomen en omdat ze een buitengewoon gunstige invloed op u heeft.

Laat Mij tot u spreken en overweeg mijn woorden in het hart en uw aardse leven zal een vredig leven zijn, door Mij rijk gezegend.

Amen