Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4644
19 mei 1949

Het beleven van de ondergang als in een droomtoestand - Herinnering - Nieuwe aarde

Als in een droomtoestand zult u de ondergang van de oude aarde beleven nadat u bent weggenomen, dus het werk van vernietiging zien en ook zijn omvang kunnen beseffen, maar er zelf niet door belast worden, opdat u niets bezwaarlijks meer van de aarde met u meeneemt in het rijk van vrede, dat nu uw verblijfplaats is, tot u weer wordt teruggezet op de nieuw gevormde aarde, waar u een nieuw leven begint in voortdurende verbinding met Mij.

Toch zult u getuige moeten zijn van de ondergang van de oude aarde, omdat het weten daarover u bij moet blijven om uw kinderen en kindskinderen te onderrichten. U moet de herinnering bewaren aan de oude aarde met haar scheppingen, met haar geestestoestand onder de mensen, met de zondigheid, de geloofsstrijd en het einde, opdat ook de nieuwe generatie daarvan kennis zal nemen en het weten daarover hun instelling tegenover Mij zal beïnvloeden, zoals dit ook in latere tijden ertoe moet dienen, de mensen te waarschuwen en te vermanen voor een geestelijke terugval, die als gevolg hiervan weer onvermijdelijk deze uitwerking (een ondergang) zou hebben.

Op de nieuwe aarde zal niets meer aan de oude scheppingen herinneren en het zal voor de bewoners van de nieuwe aarde wonder op wonder betekenen die nieuwe scheppingen met de oude te vergelijken, en aan de gelukzaligheid zal geen einde komen. En als in een droom zal de oude aarde met alle aangrijpende gebeurtenissen tijdens het einde voor hun ogen verschijnen en toch niet uit het geheugen wijken, daar het goed is voor de mensen deze herinnering op te halen.

Wat de mensen nu nog helemaal onmogelijk toeschijnt, zullen de Mij trouw toegewijde mensen moeten meemaken, en dat zij in deze laatste grote nood standhouden voor Mij, levert hun de staat van gelukzaligheid op in het paradijs van de nieuwe aarde, om welke reden ze ook de laatste verschrikkingen alleen nog als in een droom doormaken, omdat het anders voor hen ondraaglijk zou zijn na de tijd van lijden die de geloofsstrijd op het einde voor hen betekent. Maar wiens geloof sterk is, houdt de hoop op mijn komen, op het weggenomen worden en het paradijs van de nieuwe aarde overeind en dit geloof laat Ik niet verloren gaan. Ik bereid hun waarlijk een lot dat hen volledig schadeloos stelt voor alle leed, want Ik ben zelf onder hen met mijn liefde en genade.

Amen