Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4638
13 mei 1949

Gebed is de brug naar God - Gedachten zijn de brug naar het geestelijke rijk

De brug naar Mij is het gebed. De brug naar het geestelijke rijk zijn de gedachten die de lichtwezens het recht geven zich met u te verbinden. Betreed deze brug vaak. Kom tot Mij en houd innige tweespraak met Mij. Vertrouw Mij al uw noden en zorgen toe en maak Mij dus tot uw vertrouweling, tot uw vriend en broeder die alles, vreugde en leed, met u wil delen, en u zult spoedig de kloof tussen u en Mij overbruggen, omdat u te allen tijde een weg zult weten die naar Mij leidt, omdat u de brug hebt gevonden die elke scheiding tussen Mij en u opheft. En probeer evenzo naar het geestelijke rijk te komen, doordat u uw gedachten laat zweven naar waar uw vaderland is, waar uw ziel eens zal verblijven wanneer ze het aardse omhulsel aflegt en niet meer op aarde leeft. Tracht aansluiting te krijgen met het geestelijke rijk zolang u nog op aarde vertoeft, opdat de toegang voor u niet is versperd. Want de bewoners van het geestelijke rijk maken de weg voor u vrij. Ze helpen u dat u hem vindt, dat u niet verkeerd gaat of verdwaalt in de duisternis.

De bewoners van het geestelijke rijk omringen u voortdurend, maar kunnen pas voor u merkbaar worden, als u hen in gedachten roept of hun het recht geeft zich om u te bekommeren door middel van uw wil. Elke geestelijke gedachte is voor hen een roep, een bevoegdheid om hun kracht op u over te brengen en u dus te helpen op de weg naar boven. U brengt nu de verbinding tot stand met het rijk dat een volledig andere sfeer is en dat u anders niet zult kunnen bereiken. Er is dus een brug van u naar dat rijk, dat aards niet te zien en te bereiken is, maar dat toch bestaat en zijn invloed op u wil uitoefenen. Bid tot Mij en zend uw gedachten omhoog en uw ziel zal de aarde verlaten en dichter bij het vaderland komen. Ze tracht terug te gaan naar waar ze vandaan komt. Wel laat ze het aardse omhulsel nog op de aarde. Ze laat de materie achter en verheft zich in geestelijke sferen, waaruit ze nooit leeg terugkeert. Want steeds wordt ze bedacht door wezens van het licht. Steeds zal ze genade en kracht ontvangen van Mij. En Ik kom iedereen tegemoet die de brug naar Mij betreedt. Ik ken waarlijk geen grotere vreugde dan de terugkeer van mijn kinderen, die eens voor Mij verloren gingen en die nu vrijwillig tot Mij komen om van Mij te zijn en te blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen