Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4626
1 mei 1949

De Heiland van lichaam en ziel

Wat u doen moet is: Al uw zorgen alleen naar Mij brengen, daar Ik waarlijk de beste Arts en Heiland ben, die alle ziekten van u kan wegnemen. Die u gezond kan maken naar lichaam en ziel en u ook een eeuwig onverwoestbaar leven wil geven. Op aarde hebt u nog vaak het gevoel dat het nodig is geneesmiddelen te gebruiken, maar als Ik ze niet voor u zegende, als u daar mijn zegen niet voor vraagt, dan zullen ze hun werking missen of u zelfs schaden.

Ik kan iedere zieke zonder uiterlijke middelen zegenen zodat hij gezond wordt. En Ik doe dat zodra Ik inzie dat het leed voor hem verder onnodig is, zodra het zijn doel heeft vervuld en tot loutering van de ziel heeft bijgedragen. Want de ziekte van de ziel gaat gepaard met die van het lichaam en u mensen kunt zich geen begrip vormen, welk een grote factor in de positieve ontwikkeling van de ziel de ziekte van het lichaam betekent. Hoe dankbaar de ziel eens zal zijn dat zij deze weg in het vlees mocht gaan, die haar in korte tijd een hogere graad van rijpheid opleverde.

U moet daarom als u lijdt altijd alleen bidden: "Vader uw Wil geschiede!", dan doe Ik het mijne in de mate dat u het uwe doet. Dan kom Ik tot u als Heiland van het lichaam en de ziel en uw genezing zal dan verzekerd zijn. Doch verdraag uw ziek en zwak lichaam ter wille van de sterkte van uw ziel. Weet, dat uw ziel zich veel gemakkelijker positief kan ontwikkelen, en dat zij, als haar lichaam geen weerstand meer biedt, wat het echter in gezonde toestand steeds doet veel meer naar de verbinding met het geestelijke rijk verlangt. Dientengevolge zal uw ziel door het leed veel beter gevormd zijn als zij het aardse omhulsel verlaat.

Maar als u zich steeds mijn nabijheid en mijn werkzaam zijn bewust bent, dan zal het genezingsproces aan lichaam en ziel snel plaatsvinden. U behoeft dan alleen vol geloof een wonder te verwachten als u weet, dat voor mijn kracht en macht niets onmogelijk is en dat mijn liefde u steeds wil geven en helpen. Het vaste geloof is dus het beste geneesmiddel dat nooit zal falen. Daarom, breng al uw zorgen tot Mij en u zult ervan bevrijd worden. Maar kom met een sterk en onwankelbaar geloof, Ik zal dit dan niet te schande laten worden.

Amen