Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4561
8 februari 1949

Het verder leiden van het goddelijk woord

Woordgetrouwe weergave van datgene wat u door de innerlijke stem zult vernemen, zal steeds de meeste indruk achterlaten, hoewel ook u in staat bent met eigen woorden de medemensen te onderrichten. Toch zal men zich voor het rechtstreekse woord van boven minder kunnen afsluiten, waarom een schriftelijke verbreiding zegenrijk is. En daarom zal Ik ook elke arbeid zegenen die het verspreiden van mijn woord geldt en u elke hulp ten deel laten vallen. Want dit ene is bijzonder nodig, dat de mensen kennis nemen van mijn buitengewoon werkzaam zijn, dat ze door geschriften kunnen vaststellen als ze van goede wil zijn. Wie het wil afwijzen, die zal het in elke vorm afwijzen. In de schriftelijke weergave echter zullen de mensen mijn Geest, mijn stem herkennen en zich aan haar uitwerking overgeven, want mijn woord spreekt voor zichzelf. Er zal hem geen uitleg bijgegeven hoeven te worden, het zal voor de mensen steeds begrijpelijk zijn omdat Ik tot ieder afzonderlijk zelf zal spreken en mijn woord ook de overtuiging geeft aan ieder die het opmerkzaam en verlangend naar waarheid opneemt in zijn hart, dus erover nadenkt en acht slaat op zijn gevoel dat hem daarbij raakt. U mensen staan veel hulpmiddelen ter beschikking, die alle als genadegaven van Mij de weg naar boven voor u verlichten.

Maar mijn woord dat u van boven wordt aangeboden, is het grootste en werkzaamste genademiddel dat u zeker omhoog zal leiden. Want het is met mijn kracht gezegend. Het is een rechtstreekse uitstraling van Mijzelf, die steeds een buitengewone uitwerking op u moet hebben, alleen ligt het aan uw wil om het in u werkzaam te laten zijn. En daarom moeten veel mensen daarvan op de hoogte zijn, veel mensen moeten de zegen van mijn woord bij zich ondervinden, ze moeten opnieuw geboren worden, ze moeten opnieuw tot leven komen en al het dode, formele opgeven voor mijn woord. Ze moeten Mij in het woord zelf herkennen, in Mij geloven en Mij leren liefhebben. Ze moeten wijsheden in zich opnemen die hun nooit meer ergens anders kunnen worden aangeboden als ze niet van Mij zijn uitgegaan. Ze moeten weten dat Ik als Schepper van eeuwigheid mijn schepselen niet zal vergeten, dat Ik als Vader mijn kinderen niet zal verlaten, dat Ik allen wil helpen terug te keren in het vaderhuis en dat ze absoluut mijn hulp nodig hebben, zodat ze daarom naar Mij moeten komen in gebed, dat ze Mij om genade en kracht moeten vragen om zich tot liefde te kunnen vormen, dat ze op de hoogte moeten zijn van mijn wil om die te vervullen. Gezegend is elke arbeid die dit streven betreft, want de tijd dringt zijn einde tegemoet.

Amen