Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4544
18 januari 1949

"Volg Mij na"

Volg Mij na en u zult op aarde al het doel bereiken dat u gesteld is vanaf het allereerste begin. U zult u moeten toeleggen op een leven in liefde dat u heel dicht bij Hem brengt die de eeuwige Liefde zelf is. En als u zich nu mijn leven op aarde voor ogen houdt en u Mij omwille van het werk van verlossing om versterking van uw wil vraagt, zal het voor u ook gemakkelijk zijn in de liefde te leven, want Ik help u en breng u voortdurend in de gelegenheid waarin u uw wil om lief te hebben werkzaam zult kunnen laten worden als u zich daartoe gedrongen voelt.

Mijn leven op aarde bestond alleen in het beoefenen van onbaatzuchtige naastenliefde. En het gevolg was de aaneensluiting van de Vader, de eeuwige Liefde met Mij, zodat Ik over Zijn kracht en macht, over licht en wijsheid kon beschikken als mijn eigendom. Ik was vervuld van Zijn Geest, van Zijn kracht en Zijn licht. En dus was Mij alles mogelijk omdat God zelf in Mij werkte. Ik heb als mens het bewijs geleverd dat het geenszins onmogelijk is vol te zijn van de goddelijke Geest, dat dus ieder mens in staat is de wonderen en tekens te verrichten die Ik heb verricht, dat de mens zelf zich daartoe kan vormen dat hij, als evenbeeld van God, zich alle krachten dienstbaar kan maken en dus ook alles volbrengen kan wat hij wil.

Volg Mij na. De hele kracht Gods staat u ter beschikking. Hij legt u geen beperking op, Hij geeft onmetelijk en u zult u van al datgene mogen bedienen wat Hij uit wil delen, omdat Hij u liefheeft. Volg Mij na, leef een leven in onbaatzuchtige naastenliefde en u zult volmaakt worden en u voortdurend in de liefde en genade Gods kunnen verheugen. Ik spreek als mens tot u zoals Ik als mens over de aarde ben gegaan, die zich eveneens met inspanning goddelijke kracht moest verwerven door een leven in liefde, die met de eeuwige Godheid ook alleen maar verenigd kon worden door de liefde.

Ik toon u de weg die u alleen maar hoeft op te gaan om dan ook de waarheid van mijn woord in te zien. Laat u door Mij op deze weg zetten, bied geen weerstand. Probeer in liefde werkzaam te zijn en uw kracht zal groter worden en uw wil om lief te hebben gestimuleerd, want de liefde zelf is kracht en als u haar beoefent, stroomt dat wat u geeft weer als kracht naar u terug. Probeer het, laat mijn woorden u in het hart raken, laat u roepen door Mij en volg Mij na. Ik ben de roepende in de woestijn van uw leven. Alles om u heen dreigt te verdorren als u niet met de goddelijke stroom van liefde het droge gebied water geeft, als u niet door de liefde alle goede neigingen en aandriften tot ontplooiing brengt en de kracht in u groter wordt. Laat mijn roep niet ongehoord wegsterven, schenk er aandacht aan en bedenk dat Ik niets onmogelijks van u vraag, want Ik zelf gaf u als mens een voorbeeld van wat de liefde en de wil van een mens in staat is te verrichten. Volg Mij na en u zult gelukzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen