Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4525
27 december 1948

"Jij bent Petrus, de rots" - Levend geloof - De kerk van Christus

Wie tot mijn kerk behoren wil moet een levend geloof hebben, want een "dood geloof" tel Ik niet - want dat verdient de naam geloof niet. En bijgevolg bezit u mensen al het juiste kenteken van mijn kerk en ook de verklaring van mijn woorden: "Jij bent Petrus, de rots, op jou wil Ik mijn kerk bouwen".

Alleen op een waar geloof is mijn kerk gegrondvest. Maar wat is een waar geloof? Iets voor waar houden wat niet bewezen kan worden, zo luidt uw verklaring. Maar met geloof is geen blind geloof bedoeld, geen gedachteloos aannemen van geloofsleren - omdat dit geen overtuigd geloof kan voortbrengen. De mens echter moet de innerlijke overtuiging hebben zonder bewijzen. Dit is het juiste geloof, anders zou het alleen een woordenspel zijn als er van geloof gesproken werd. Alleen een overtuigd geloof is ook een levend geloof; nooit echter een blindelings aangenomen geloof dat alleen niet afgewezen wordt.

Petrus bezat een overtuigd geloof en daarom gaf Ik hem de naam van rots, die mijn kerk zou dragen. En steeds zal Ik zo'n geloof als voorwaarde stellen om tot mijn kerk te behoren, want Ik neem geen genoegen met hen die alleen met de mond een leer belijden - maar die de innerlijke overtuiging missen. Een levend geloof is voorwaarde, omdat de kracht van het geloof daar pas aan het licht komt waar innerlijke overtuiging te vinden is.

Het moet voor de mensen toch wel begrijpelijk zijn dat Ik meer van hen verlang dan alleen het loutere belijden met de mond, anders konden toch de onzinnigste leerstellingen aan de mensen worden voorgelegd en van hen worden geëist ze te geloven. Dit echter maak Ik onmogelijk door mijn woorden waarmee Ik de mensen een "maatstaf" aangeef - de rots Petrus - die mijn kerk moet dragen.

Daaruit volgt dat u mensen dus tegenover iedere geloofsleer een standpunt in moet nemen, dat u, om overtuigd te kunnen geloven, al daarover een mening moet vormen en dus begrijpelijkerwijs niet iedere geloofsleer kunt aanvaarden en dat 'n dwaalleer ook door u kan en moet worden herkend, omdat u er niet de overtuiging van de absolute waarheid door kunt verkrijgen, wat van u te geloven gevraagd wordt.

Bij ernstig nadenken zult u heel goed in staat zijn te onderscheiden welke leren de waarheid verkondigen en welke afgewezen moeten worden. En zo zult u ook ware aanhangers van mijn kerk zijn en blijven, als u vanuit een levend geloof leeft, en Ik zal u dan zegenen.

Amen