Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4524
25 en 26 december 1948

De wereld lag in boeien gekluisterd (Kerstboodschap)

Vrede zal er zijn voor u mensen op aarde als u van goede wil bent. En daarom kwam Ik zelf als mens naar de aarde om u de vrede te brengen, dat wil zeggen de weg te wijzen waarop u tot de vrede van het hart kunt komen. Want de wereld lag in de boeien van de satan gekluisterd en moest van hem bevrijd worden. En dus leverde een Mens zich over aan zijn kwaadaardigheid, doordat Hij hem alle macht toestond en tegen hem streed. Hij ging de strijd met hem aan. Niet dat Hij hem trachtte te ontvluchten, maar alle macht zou Hij jegens hem ontplooien en Hij wilde hem weerstaan. Hij wilde als overwinnaar uit deze strijd tevoorschijn komen om de mensen te verlossen, om ze aan de satan te ontrukken. Want de wereld lag in boeien gekluisterd.

En zo ligt ook u weer in boeien gekluisterd en de Redder Jezus Christus heeft Zijn verlossingswerk tevergeefs gebracht voor de mensen die nu over de aarde gaan en niet in Hem geloven. Weer is de nood enorm groot, weer woedt de satan en oefent grote macht uit. Weer zijn de mensen van Mij verwijderd en hebben hulp nodig. Weer strijd Ik van boven tegen hem, doordat Ik daar de waarheid heen leid waar de leugen en de dwaling een rol spelen als wapen van de satan.

De wereld ligt in boeien gekluisterd. Als een keten ligt de duisternis van geest over de mensheid. Ze kan zich niet vrij maken omdat ze niet wil dat het licht van de eeuwige waarheid de duisternis doorbreekt. Ze is in de ban van degene die de heerser van de duisternis is. En dus moet Ik weer de Verlosser zijn, maar op een andere wijze. Ik moet de tegenstander zijn macht ontrukken. Ik moet hem gevangen zetten opdat de ban gebroken is, opdat er weer vrede zal heersen onder de mensen, de vrede in Mij, die al diegenen beschoren is die met Mij en voor Mij willen leven. Ik breng hun de vrede, want Ik verbreek de ketenen en geef de vrijheid aan allen die van goede wil zijn.

Ik kom weer naar de aarde. In de wolken verschijn Ik aan allen die in Mij geloven en Ik haal hen thuis in het rijk van de vrede, voordat Ik hem in de boeien zal slaan die hun vijand is en ze te gronde wil richten. En zo zal ook in de grootste nood weer de Redder opstaan. Eens werd u een Kind geboren. Het daalde neer van boven naar de aarde en zo verblijft het ook nu weer in de geest van diegenen die zich door Hem laten verlossen. En Ik zal met hen ten strijde trekken tegen de satan. Ik zal de vrede brengen aan diegenen die van goede wil zijn.

Amen