Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4457
11 oktober 1948

Aankondiging van het einde - "U hebt nog slechts weinig tijd"

Er rest u nog weinig tijd. En u zult u serieus moeten voorbereiden op de dag, dat een daad van verwoesting zich zal voltrekken, zoals die nog nooit is meegemaakt. En al kondig Ik u dit steeds weer aan, u staat vol twijfel tegenover mijn woorden en bent daarom lauw in de arbeid aan uw ziel. En u hebt nog slechts weinig tijd. Maar anders dan door mijn woord kan Ik u er niet opmerkzaam op maken. Gelooft u dit niet, dan zult u ontsteld raken als de laatste voortekenen zich openbaren. Ik zal u wel korte tijd tevoren nog eenmaal waarschuwen, maar ook aan deze woorden zult u niet meer geloof hechten, dan aan de voorafgegane aankondigingen, omdat mijn lankmoedigheid u irriteert. Omdat u niet kunt begrijpen, dat Ik ter wille van de nog te redden zielen talm, ofschoon de tijd al lang is vervuld. Enkelen zijn nog te redden. Dezen wil Ik de eindeloos lange gang van een herhaalde belichaming op de nieuwe aarde besparen en daarom heb Ik geduld en stel nog uit.

Maar ook het laatste uitstel neemt een einde. Neem daarom mijn woorden ernstig, dat u slechts nog weinig tijd overblijft en dat u van elke dag spijt zult hebben, die u niet echt benut voor uw ziel. En verrassend snel zal een ommekeer plaatsvinden in het wereldgebeuren. En enkele dagen zijn voldoende om u in een geheel nieuwe situatie te verplaatsen. En denk dan aan mijn woorden en stel het geestelijke boven het aardse, want de zorg om het laatste is van geen belang, daar u niets zult kunnen behouden wat Ik u niet wil laten houden en het in mijn wil en mijn macht ligt u aards te beschutten en te beschermen.

Denk alleen aan uw ziel. Wees bereid om te helpen en te geven, waar de nood aan u wordt voorgelegd. En treed met Mij in innige verbinding, opdat u de kracht zult ontvangen vol te houden en aan alle eisen van het leven te voldoen. Verschaf u voortdurend kracht uit mijn woord, want daarin hebt u een krachtbron, waaraan u zich zult kunnen verkwikken en die nooit opdroogt. Sta steeds klaar voor Mij en Ik zal u niet verlaten, wat er ook over u komen mag.

Amen