Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4455
9 oktober 1948

Het verzamelen van geestelijke schatten op aarde - Berouw in het hiernamaals

Wie zich op aarde geen geestelijke schatten verzameld heeft zal tot de armsten behoren in het geestelijke rijk, en ook geheel leeg ingaan door de poort van het hiernamaals. En Ik wil u voor dat lot behoeden, omdat u het bitterste berouw zult voelen als u, terugziend, de vele gelegenheden beseft die u onbenut liet.

De armoede in het geestelijke rijk is zo deprimerend en hopeloos dat zij u kwelt en uw wil geheel verlamt, zodat u zich heel moeilijk uit deze toestand van ellende bevrijden zult. En het is toch op aarde zo gemakkelijk in het bezit van geestelijke goederen te komen, als u alleen maar aan Mij denkt en verlangt met Mij te spreken.

Want dit verlangen verzekert u reeds van de toevoer van mijn woord in verschillende vorm. U zult daarheen geleid worden waar u mijn woord ontvangen kunt, als u het niet van Mij door middel van gedachten in ontvangst neemt, dat wil zeggen: in uw gedachten mijn stem herkent. Zeker is echter dat u zich innerlijk gedrongen zult voelen om te werken in de liefde, zodra u in gedachten met Mij in verbinding treedt, dus Mij probeert te bereiken. Want Ik laat Mij horen door tot liefde aan te sporen, daar Ik pas dan geheel met u in verbinding kan treden.

Ten eerste probeer Ik u tot werken in liefde aan te sporen en doe dit direct door de innerlijke stem of door aanwijzingen en aansporingen van buitenaf, door verkondigers van mijn woord - die alleen de liefde prediken. Luister naar hen en geef gehoor aan het woord dat van Mij is uitgegaan, dan verzamelt u voor uzelf ook geestelijke schatten en verwerft zo een rijkdom, die van u blijft in eeuwigheid. Die noch op aarde noch in het hiernamaals van u kan worden afgenomen, die steeds maar weer toeneemt, zelfs als u daar voortdurend van uitdeelt.

Met deze goederen gezegend het eeuwige Rijk binnen te gaan moet waarlijk het meest worden nagestreefd, want het verzekert u van een eeuwig leven, een leven van werk in het geestelijke rijk dat alleen gelukkig genoemd kan worden en door u als bovenmatig weldadig ondervonden wordt.

Wie echter geheel ledig binnengaat kan zich heel moeilijk geestelijke bezittingen in het hiernamaals verwerven, hoewel het niet helemaal hopeloos is. Want ook daar wordt aan de zielen het evangelie gepredikt. Maar op aarde staat het hem vrij het aan te nemen; net als op aarde hangt het aannemen enkel af van de wil, die echter buitengewoon verzwakt is en zonder hulp door aanvoer van kracht ook niet juist beslist.

En ook deze toevoer van kracht is afhankelijk van de wil van de ziel deze te benutten om te werken in liefde, of van de liefdevolle voorbede van een mens, om welke reden u mensen u niet genoeg over deze arme zielen kunt erbarmen, die uw hulp zo dringend nodig hebben omdat zij op aarde verzuimden zich geestelijke schatten te verzamelen die hun toestand in het hiernamaals tot een zalige maken. Hun nood is groot, maar de mensen luisteren niet naar mijn woord, zij geloven niet en gaan daarom arm en met een verduisterde geest het rijk hierna binnen.

Amen