Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4438
21 september 1948

De demonische invloed op lichtdragers - Strijd tegen de waarheid

De demonische invloed is bijzonder sterk waar de waarheid op het punt staat door te breken en daarom wordt u vrij vaak door gedachten geplaagd die die wezens naar u toe laten stromen en die moeten beogen u voor de opname of het verder geven van de waarheid ongeschikt te maken. Licht en schaduw zijn steeds bij elkaar, de strijd van het licht tegen de duisternis vindt steeds plaats en de wil van de mens is bepalend welke krachten de zege behalen.

Waar licht, dat wil zeggen: de waarheid is, dringen ook de duistere wezens samen om het te doven, om de waarheid door leugen en dwaling te verdringen. En dit heeft een zodanige uitwerking, dat de lichtdragers elke geestelijke arbeid bemoeilijkt wordt, zodra ze zelf de sterke wil niet opbrengen, onophoudelijk voor God en Zijn rijk werkzaam te zijn. Dan betrekt een lichtdrager kracht uit God en kan aan elke invloed van demonische zijde weerstand bieden, dan is hij sterker dan die kracht, dan heeft hij het lichtvolle geestelijke als beschermmuur om zich heen en kan elke invloed, elke valse gedachte afweren. De sterkte van wil mag nooit afnemen, dan richten ook de demonische krachten niets uit.

Doch een waarbeidsdrager zal steeds de nabijheid bespeuren van deze wezens die tegen de waarheid strijden in zoverre, dat de geestelijke arbeid moeilijker plaats vindt, dat remmingen en hindernissen haar beïnvloeden en de mens steeds weer opnieuw om kracht van God moet vragen en zich dus steeds inniger bij God aansluiten, wil hij niet zwak worden en de demonische krachten de zege laten. Maar hij blijft nooit zonder hulp, want waar eens het licht naar de aarde kan worden geleid, zijn ontelbare lichtwezens tot afweer bereid, en wie eenmaal God zijn diensten heeft aangeboden, zal ook in Hem een trouwe Helper en Raadsman vinden, die hem nooit aan de vijand zal overlaten, integendeel hem tegen diens invloed beschermen.

Amen