Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4436
19 september 1948

Het opgeven van de wereld - Aardse plichtsvervulling en zegen Gods

Wat heeft de wereld jullie te bieden? Goed beschouwd, zijn het slechts zaken, die voor korte tijd jullie leven op aarde verfraaien, maar die niet van blijvende waarde zijn. En wanneer jullie daar tegenover stellen, dat iedere dag jullie van deze aarde kan wegroepen, werken jullie, werelds gezien, slechts voor één dag, want morgen kan het al jullie laatste dag zijn. Maar ook een lang mensenleven staat niet in verhouding tot de eeuwigheid, en het is dwaas, zich slechts voor deze beperkte tijd te verzorgen, en niet te denken aan de eeuwigheid.

Houden jullie je echter eenmaal bezig met de gedachte aan het leven na de dood, dan zien jullie pas in, welk schijnbezit jullie najagen, en dan zullen jullie het geestelijk streven begrijpen van hen, die de aarde niet als doel op zichzelf, maar als middel tot het doel hebben herkend. En dan zullen ook jullie streven naar de waarheid, naar inzicht en naar Mij, die jullie dit alles geven kan.

Maar één ding mogen jullie niet nalaten, Mij als Helper en Raadgever aan te roepen, dat Ik Mij over jullie ontferm en jullie voortaan leid op de levensweg, dat jullie voor Mij kiezen en om mijnentwil de wereld opgeven, dat wil zeggen: geen grote verwachtingen koesteren op een leven in uiterlijke behaaglijkheid, maar een diep innerlijk leven leiden met Mij, los van de wereld. Deze scheiding is beslist nodig, zoals het ook nodig is, dat jullie kennis nemen van de zuivere waarheid, die jullie, van buitenaf, niet door de werelds ingestelde mensen aangeboden kan worden. Vertrouwen jullie je aan Mij toe, dan ga Ik met jullie en effen Ik ook de weg voor het werk op aarde, want niemand zal schade ondervinden, die voor Mij en mijn rijk arbeidt.

Jullie moeten weliswaar jullie plicht vervullen, dat wil zeggen: de plaats innemen, die jullie toebedeeld is, maar wie anders dan Ik zegent jullie werk op aarde? Jullie kunnen niet zelf het succes afdwingen, en als mijn wil daartegen is, kunnen jullie niets doen, hoewel jullie moeite doen en onafgebroken werkzaam zijn. Omgekeerd echter kan Ik jullie arbeid bevorderen en jullie helpen met de uitvoering. Daarentegen verlang Ik, dat jullie je wenden tot mijn - jullie van boven geschonken - gave, dat jullie die je volledige aandacht schenken en voor haar verspreiding zorgdragen. Dan kunnen jullie volledig zorgeloos leven, want Ik neem alle zorgen van jullie over.

Vervul eerst jullie geestelijke arbeid, en alles wat jullie op aarde ondernemen, om de ten behoeve van op aarde jullie toegewezen taak te vervullen, zal gezegend zijn. Want Ik verrijk jullie waarachtig beter dan de ondermaanse wereld. Maar Ik houd vast aan mijn voorwaarden, die Ik eraan gekoppeld heb, dat Ik als Vader jullie, mijn kinderen, alles doe toekomen wat jullie geestelijk en lichamelijk nodig hebben.

Amen