Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4429
7 september 1948

Antichrist - Barbaarse maatregelen

Een zichtbare macht zal u regeren die een onzichtbare Macht niet erkennen wil, en deze zal u tot een laatste geloofsproef uitdagen, want ze strijdt tegen Mij en wil ook u tot vijanden van Mij maken. En daarom is al uw geloofssterkte nodig om ze te weerstaan. Velen zullen zich buigen onder de scepter van de heerser die hun gouden bergen belooft, daartegenover echter het prijsgeven van elk geloof en geestelijk bezit verlangt.

Hij eist het aanvaarden van zijn macht en heerschappij en het afwijzen van een God en Schepper van eeuwigheid. Van een liefhebbende en rechtvaardige God, die de mensen eens tot verantwoording zal roepen voor hun willen, denken en handelen. En zo staat hij weer tegenover Mij en het zal een laatste gevecht zijn van korte duur maar moeilijk voor de gelovigen, want zij zullen verdrukt worden op een bijna onmenselijke wijze die hun het belijden van Christus zeer moeilijk zal maken. Maar de kennis van de zuivere waarheid, mijn duidelijke hulp en de hoop op mijn komst en het leven in het paradijs op de nieuwe aarde zal u kracht geven vol te houden en elke stormloop van de kant van de wereldlijke macht te trotseren.

U hebt mijn woord dat Ik u niet verlaat in de nood, daarop kunt u rotsvast bouwen. Ik ken de mijnen en sta ieder persoonlijk bij als hij in Mij gelooft en zich alleen op Mij verlaat. Die echter komen zal, die zal de mensen verblinden door zijn scherp verstand, door zijn omvangrijke kennis en zijn welwillendheid tegenover andere heersers. En allen zullen hem het recht toekennen om organisatorisch bezig te zijn met als einddoel, elk geloof en geestelijke richting te verdringen. Hij zal trachten elk geestelijk streven voor te stellen als verkeerd gebruikte levenskracht, die voor de opbouw en verbetering van lichamelijke behoeften zouden moeten worden aangewend. En hij zal overal aanhangers vinden die hem erkennen en nu eveneens tegen elke geestelijke arbeid optreden.

Zodoende zullen mijn dienaren op aarde het hard te verduren hebben, en op de eerste plaats zal men alle middelen die u uw geestelijk werk mogelijk maken van u willen afnemen. Verder zult u ook persoonlijk vervolgd worden en voor de wereldse macht rekenschap moeten afleggen van uw denken en handelen. Verder zult u ook in aardse nood gedompeld worden door maatregelen die voor de gelovigen bovenmate wreed en hardvochtig schijnen en het ook zijn, wanneer Ik u niet zichtbaar bij zou staan en u op geestelijke wijze onderhouden zou. U zult mijn hulp duidelijk bemerken. U zult het ondervinden dat Ik bij u ben en ieders nood ken en u er ook uit help als de juiste tijd gekomen is.

De antichrist zal komen en met hem alle tekenen van het naderende einde, want zodra de geloofsstrijd begint kunt u ook met zekerheid op het einde rekenen, dat ook niet lang op zich zal laten wachten, omdat de geloofsstrijd op zulk een harde en brutale wijze gevoerd wordt dat Ik zelf moet komen om de mijnen te redden uit de diepste verdrukking - om ze op te halen en te brengen in het rijk van vrede. Maar dan komt ook 't laatste oordeel en de macht van mijn tegenstander wordt gebroken voor een lange tijd.

Amen