Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4419
26 augustus 1948

Ernstige aansporing om te werken aan de ziel

Een rijke schat staat u ter beschikking, waar echter de mensen onverschillig aan voorbij gaan. Elk wijzen daarop wordt wel aangehoord maar laat geen indruk na. Van alle kanten komt u kennis toe over een aanstaande verandering van het leven, maar u gelooft het niet, en de tijd die nog als een laatste tijd van genaden is te beschouwen, gaat voorbij. U, mensen maakt zich deze kennis niet ten nutte, u let niet op mijn stem, die uw oor op verscheidene manieren treft.

En zo zie Ik me genoodzaakt ze zo luid te laten weerklinken, dat u ze wel zult moeten horen, ofschoon u ook dan nog niet gedwongen bent er acht op te slaan, want uw wil is vrij. De tijd is echter gekomen die het einde betekent, omdat de mensen niet gewillig meer zijn te veranderen, in weerwil van hun vermogen om te veranderen. Ze leven helemaal zonder geloof, ze staan zo ver van Mij af, dat ze zonder enige geestelijke toevoer van kracht zijn en dus geen geestelijke vooruitgang kunnen boeken. Hun aardse leven is volkomen doelloos geworden want ze gebruiken het niet voor de eeuwigheid, integendeel, het is voor hen slechts doel op zichzelf, dus in strijd met mijn eeuwige ordening. En daarom wil Ik hieraan een einde maken, opdat de aarde weer nieuw verrijst, opdat de geestelijke ontwikkeling van de mensen die haar dan bewonen weer verder kan gaan en Ik weer onder mijn schepselen kan vertoeven en op dezen de kracht van mijn liefde kan uitstralen, omdat ze Mij liefhebben en er naar streven dat Ik bij hen aanwezig ben.

En zo is voor deze aarde onherroepelijk de laatste tijd gekomen, het is een uitermate ernstige tijd voor alle mensen want ze vraagt een enorm verantwoordelijk zijn, omdat ze leven of dood brengt, maar niet alleen voor het lichaam, veeleer voor de ziel die eeuwig moet lijden of ook gelukzalig kan worden.

U, mensen luister naar mijn woord, neem het serieus, bereid u voor, tracht het geloof te verwerven, doordat u met ernstige wil nadenkt over datgene wat u verneemt door mijn boodschappers, bied geen weerstand als u gevraagd wordt werkzaam in de liefde te zijn, want alleen dit brengt u redding, het brengt een innerlijke verandering tot stand en is het leven van uw ziel. Let op de nood om u heen en grijp helpend in waar het mogelijk is, zet de eigenliefde opzij en geef de naaste die in dezelfde nood is als u meer aandacht. Help hem en u zult ook worden geholpen en geloof erin dat het einde nabij is. Dan zult u ook uw leven beter benutten, u zult u met de gedachten aan de dood en aan een voortleven van de ziel bezighouden en uw levenswandel wordt vanzelf in goede banen geleid, omdat dan het verantwoordelijkheidsgevoel in u groeit en u streeft naar het heil van uw ziel.

Ik wil u alleen maar steeds aanmanen ter wille van uzelf, dat u aan uw ziel denkt en aan haar welzijn u meer gelegen laat liggen dan aan het welzijn van het lichaam, dat Ik doe toekomen wat het nodig heeft als u maar afgaat op het licht, op de waarheid, uw weg zoekt naar Mij. Want snel gaat de tijd die u nog blijft voorbij, maar onnoemelijk veel zult u nog kunnen bereiken met een goede wil, omdat Ik ieder help die in Mij gelooft en tracht mijn wil te vervullen.

Amen