Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4414
22 augustus 1948

Aardse zorgen zijn onnodig - De vaderliefde van God

Waarom maakt u zich zorgen over uw aardse leven dat Ik voor ieder van u vorm heb gegeven sinds eeuwigheid. U zult niet bij machte zijn er het geringste aan te veranderen, want mijn wil heeft het bepaald, en zoals mijn wijsheid het voor u goed heeft bevonden zoals het over u komt, zo is het goed voor u. Ga daarom zonder zorg uw weg over de aarde, want elke dag verloopt volgens mijn wil en elke gebeurtenis is voorzien sinds eeuwigheid. Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat u passief zou moeten zijn en uw aardse taak zou mogen verwaarlozen, want ook deze behoort tot het lot dat voor u is bestemd en elke bezigheid heeft zegen tot gevolg.

Maar over de afloop van datgene wat u doet, moet u zich geen zorgen maken, en zo zult u Mij elke last mogen opleggen, die Ik gewillig voor u draag, u zult Mij elke wens mogen toevertrouwen, u zult alle bedenkingen mogen uiten, alles wat u terneer drukt, wil Ik van u afnemen en stil en blijmoedig moet u uw weg over de aarde gaan, want, wat er ook mag komen, Ik ben op de hoogte van elke gebeurtenis en heb die zo voorbestemd, en wat Ik doe is waarlijk juist. Elke zorg is onnodig zodra u zich eenmaal aan Mij heeft overgegeven, als u zich aan Mij en mijn genade toevertrouwt. Dan neem Ik, als uw Vader, elke zorg van u over, mijn kinderen.

Maar u zult zelf zorg moeten dragen voor uw ziel. Deze zorg kan Ik niet van u afnemen. Ik kan u alleen raad geven en u alle gelegenheid geven die u ten volle zult moeten gebruiken voor het heil van uw ziel. Maar hoe meer u zich hieraan gelegen laat liggen, des te minder hoeft u zich zorgen te maken over het welzijn van uw lichaam, omdat Ik dit van u overneem, zoals Ik het u heb beloofd.

En daaraan zult u ook de waarheid van mijn woord inzien, dat Ik aan al uw behoeften voldoe die u als mijn kinderen zult hebben, want als zodanig zijn ook uw behoeften gering, terwijl de kinderen van de wereld grote eisen stellen, die Ik u moet weigeren, ter wille van uzelf. Maar gebrek lijden laat Ik mijn kinderen niet, want ze moeten altijd de liefde van hun Vader in de hemel beseffen, ze moeten vertrouwelijk worden in het besef van mijn liefde en hun geloof moet zo'n kracht bereiken, dat Ik hun alles kan geven wat ze vragen ter wille van hun diep geloof.

Amen