Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4389
29 juli 1948

De kracht van het gebed

De kracht van het gebed wordt te weinig benut, omdat u mensen niet vaststaat in het werkelijke geloof en u daarom deze te weinig zult kunnen toetsen. U zou alles kunnen vragen en ook alles bereiken, als u gelooft. Als u zonder twijfels Mij uw verzoeken zou voorleggen en u vol vertrouwen zou wachten op de vervulling ervan. Het gebed is de brug naar Mij, die Ik zelf voor u heb gebouwd en die u altijd zult mogen betreden om bij Mij te komen.

Een waar gebed, een gebed in geest en in waarheid, zal steeds gehoor vinden en niet zonder resultaat blijven. En de sterkte van uw geloof garandeert u ook gewisse vervulling. Bijgevolg hangt de vervulling van uw vragen niet af van mijn wil, maar alleen van de sterkte van uw geloof en dus bepaalt u zelf in hoeverre uw gebed wordt verhoord. Steeds weer zeg Ik u, dat u zich bij alle verzoeken tot Mij zult moeten wenden en dus zou u waarlijk een heel wat gemakkelijker bestaan op aarde hebben, als u de kracht van het gebed beter zou willen benutten.

Maar als u de gebeden uitspreekt zonder na te denken, zoals het u veelvuldig werd geleerd, dan zult u voortdurend kunnen bidden en tevergeefs op de vervulling van uw vragen wachten. Dan bereikt uw gebed mijn oor niet. Want het is geen echt gebed. Er ontbreekt de kracht van het geloof aan. Dan kan Ik niet werkzaam zijn met mijn macht. Want Ik zelf heb u het juiste geloof geleerd: Ik heb het tot voorwaarde gemaakt, willen uw gebeden worden verhoord. Ik kan u niet van deze voorwaarde ontslaan. Ik moet het geloof in Mij en mijn werkzaam zijn verlangen, daar Ik anders zelf mijn wet van eeuwigheid ontrouw zou worden, daar Ik anders ook niet van de kracht van het geloof gewag zou kunnen maken.

U zou alles kunnen bereiken en hoeft alleen maar de proef af te leggen. Maar tevoren zult u zich het diepe geloof eigen moeten maken. U zult zo van binnen uit ervan overtuigd moeten zijn, dat u nooit een vergeefs verzoek doet, dat Ik u helpen kan en wil. En Ik zal u elk aards verzoek vervullen, als u op de juiste manier bidt: in het geloof, dat Ik u verleen wat de ziel niet tot schade strekt en u geheel overtuigd bent, dat Ik u alleen datgene geef, wat dienstig voor u is, omdat Ik u liefheb. Dus zult u er ook van moeten kunnen afzien, als mijn liefde u iets onthoudt. Ook deze gezindheid moet in een waar gebed vertegenwoordigd zijn, dan is uw gebed juist en zult u steeds op de inwilliging van uw vragen kunnen rekenen, omdat Ik zelf u de belofte heb gegeven: Vraag, dan wordt u gegeven. Klop, dan wordt u opengedaan.

Amen