Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4386
25 juli 1948

Kracht van het woord voor het einde - Nood

Drink uit de bron des levens. Verkwik u met het brood des hemels en neem dus de kracht uit Mij in ontvangst, die u dringend nodig zult hebben in de komende tijd. Want het is een grote actie, waarmee Ik de laatste fase op deze aarde inleid. Het is iets zo geweldigs, dat u volop weerstand zult moeten hebben, wilt u de situatie meester blijven. Ik heb de tijd vastgesteld sinds eeuwigheid. Hij is vervuld. De mensheid is op het geestelijke dieptepunt beland, dat het einde vereist van deze aarde.

En daarom bereid Ik u voor, dat u dit einde meemaakt in een zielstoestand, die in overeenstemming is met mijn wil en u het binnengaan in het lichtrijk verzekert. De weinige mensen, die ernaar streven bij Mij te komen, wil Ik behoeden voor geestelijke ondergang. Ik wil niet, dat ze in deze moeilijke tijd bezwijken, dat ze aan Mij twijfelen en hun geloof helemaal verliezen door de grote nood, als ze er geen verklaring voor hebben.

Want geen mens zou zalig worden, als Ik niet door mijn woord met hen in verbinding wilde blijven en hun het weten wilde overbrengen, over wat gaat komen. Want het ongeloof is bijzonder groot en ondanks mijn ophelderend woord is het al voor de gelovigen moeilijk stand te houden in de komende tijd. Maar mijn woord zal u te allen tijde kracht geven. Bij mijn woord zult u voortdurend de steun vinden, die u houvast geeft wanneer de nood zwaar op u drukt. Mijn woord zal het voedsel zijn voor uw ziel en door mijn woord weet u ook, dat u wordt geholpen in elke aardse en geestelijke nood. En met dit vertrouwen wil Ik u behoeden, tot aan het einde.

Wat er ook mag gebeuren, alles zal snel voorbijgaan. Het zal een tijd zijn vol verwarring, dat u geen aards tijdsbesef meer hebt. En als u zich maar steeds aan mijn woord houdt en daar voortdurend kracht uit put, zal de eindtijd geen schade aan uw ziel opleveren, maar u zult rijper worden. En met toenemende rijpheid van uw ziel zult u de aardse nood steeds minder voelen, tot het einde er is, dat u aards en geestelijk redding brengt.

Maar steeds vermaan Ik u de verbinding met Mij in stand te houden, als u niet zwak wilt worden. Want van Mij gaat alle kracht uit. In Mij vindt u een trouwe Helper, die u bijstaat, die u niet zal verlaten, aan wie u zich zonder bezwaar zult kunnen toevertrouwen en die alleen uw nood kan verminderen en afwenden en het ook doet, als u Hem daar gelovig om vraagt. En zodra u Mij tot u laat spreken, zodra u luistert naar mijn stem in u of mijn woord anders in ontvangst neemt, zult u vervuld zijn van kracht en zult u mijn aanwezigheid voelen, want Ik ben zelf in het woord bij u. En waar Ik ben zal elke nood draaglijk zijn. Maar Ik zal bij u blijven tot aan het einde, zoals Ik het u heb beloofd.

Amen