Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4378
17 juli 1948

De innerljke stem is moeilijk te horen - Opschudding - Rust

Mijn stem zult u steeds vernemen als u zich aan Mij overgeeft en in het verlangen naar mijn woord opmerkzaam in uw binnenste luistert. Deze verzekering heb Ik u steeds gegeven en Ik houd mijn genade nooit terug als u ze innig begeert. Maar zolang mijn stem nog niet als geluid in u weerklinkt maar u alleen door middel van gedachten treft en dus de volledige opmerkzaamheid en daarom het zich afsluiten tegenover de wereld vereist, is het van uzelf afhankelijk of u ze verneemt. Daarom maak Ik u opmerkzaam op de komende tijd die zo helemaal uw aandacht opeist dat alleen de sterkste wil het klaarspeelt zich af te sluiten en in de stilte mijn stem te horen. De nood van de komende tijd zal u vaak de innerlijke rust ontnemen, ofschoon Ik iedere dienstwillige knecht help zijn taak te vervullen. Ik ben steeds bij u en als u ondanks de grootste nood het besef van mijn aanwezigheid behoudt, zal ook steeds mijn stem in u klinken, want dan is uw geloof sterker dan de aardse nood en dan bant u die te allen tijde uit. Maar Ik wil u er opmerkzaam op maken, dat er u een grote beroering te wachten staat die al uw denken fascineert en zo'n uitwerking heeft dat u de verbinding met Mij slechts moeilijk tot stand zult kunnen brengen. Maar lees dan mijn woord, put kracht uit mijn woord en u zult het merkbaar gewaar worden dat Ik bij u ben.

Probeer u steeds weer te verdiepen en in de stilte ingespannen te luisteren naar de stem van uw hart en u zult overwinnen als u zult willen en uw verlangen naar Mij sterk is. En put tevoren kracht uit mijn woord, gebruik de tijd, word niet lauw en onverschillig, geloof het veeleer dat een groot gevaar om u heen op de loer ligt, dat u uit de wereldse rust wordt wakker geschud en er een groot wereldgebeuren op til is. Verlaat u steeds op mijn hulp en nooit zult u tevergeefs naar Mij roepen, want Ik verhoor u, die als mijn kinderen naar de Vader roepen, in uw nood.

Amen