Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4363
4 juli 1948

Gebed: "Omwille van Jezus Christus" - "in Zijn naam"

Hij Die zich aan het kruis liet slaan, doet de mensen die tot Hem om hulp roepen, alle liefde toekomen. Geen van hen zal Hij in nood laten, want Hij heeft tot u de woorden gesproken: "kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken". Hij zal u het kruis helpen dragen, Hij zal voor u de last op zich nemen, Hij zal u met raad en daad terzijde staan, als u in Hem gelooft, en daaraan dat Hij voor u is gestorven, dat Hij heeft geleden opdat u niet hoeft te lijden. Tot Hem moet u zich wenden, want Hij zelf roept u met de woorden: "Kom tot Mij", Hij belooft u Zijn bijstand, Zijn troost en Zijn sterking. En zo, geeft gevolg aan deze roep en neem Zijn liefde aanbod aan. Hij zal u waarlijk niet tevergeefs laten smeken, Hij zal in nood en leed uw Trooster zijn en de last van uw schouders nemen die op u drukt, omdat Hij u liefheeft. Zijn liefde is onveranderlijk, het is goddelijke liefde die geen beperking kent, Hij legt geen menselijke maatstaf aan, integendeel: Hij kent geen maat, Hij geeft waar Zijn genade wordt gevraagd en aan Zijn liefde zal u zich kunnen toevertrouwen.

En daarom moet u zich steeds tot Hem wenden, wanneer u hulp nodig hebt, want Hij en de Vader zijn Eén, de Vader van eeuwigheid heeft Zijn omhulsel tot woonplaats gekozen, Hij heeft zich voor eeuwig met Hem verbonden. En zo roept u de Vader als u Jezus Christus aanroept, u roept de machtigste Geest van eeuwigheid, die u waarlijk alles kan vervullen en ook alles wil vervullen, om u Zijn liefde en Zijn macht te betonen. Hij heeft zich belichaamd in de mens Jezus, Hij zelf sprak door Hem de woorden tot u: "Kom allen tot Mij". En zo geldt elke roep die u de kruisdrager Jezus Christus doet toekomen, de Vader van eeuwigheid zelf. En dus zult u niet tevergeefs smeken, u zult geholpen worden omwille van Jezus Christus in elke geestelijke en aardse nood. In Zijn naam moet u bidden, want Zijn naam is gezegend tot in alle eeuwigheid, en wie Zijn naam in volle aandacht uitspreekt, zal ook de zegen van die naam bij zich bemerken. Hij zal geholpen worden, aan hem wordt vervuld wat hij afsmeekt bij God, omwille van Zijn geheiligde naam. Daarom: roep Hem aan als u in nood bent, denk aan Zijn woorden en houd u eraan vast dat ze in liefde werden gesproken en ook in liefde worden nagekomen, want Zijn belofte luidt verder: "Als u de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij het u geven".

Amen