Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4354
26 juni 1948

De leiding van God - Duivels in de eindtijd

Al uw schreden zijn tevergeefs daar u Mij niet naast u laat gaan, opdat Ik u juist leid en u zich niet op verkeerde wegen begeeft. Er vindt een onafgebroken strijd plaats van de duivels om uw ziel, en bijgevolg staan ze lokkend langs de weg, verleidelijk proberen ze u een andere richting te doen gaan, dat u geen acht meer slaat op de weg en onmerkbaar een verkeerde weg gaat, die u ver van het doel voert.

Laat Mij naast u gaan, dan durven de demonen niet bij u in de buurt te komen, de volheid van licht die van Mij uitgaat, verblindt hen, ze wijken terug en laten u ongehinderd langs gaan. Onthoud goed dat u voortdurend door krachten omgeven bent die niet het goede met u voorhebben, die u echter onder mijn bescherming niet hoeft te vrezen want dan zijn ze machteloos en bent u sterker dan zij.

In de eindtijd woeden ze bijzonder heftig en deinzen ook niet terug voor hen die naar het geestelijke streven, want het licht dat van u uitstraalt, als u de waarheid zoekt of verbreidt, prikkelt hen en maakt ze woedend, zodat ze proberen het te doven en u daarom erg in het nauw brengen. Met Mij echter bent u veilig, want Ik leid u zo, dat u vrij snel uw doel bereikt. Maar de weg is vermoeiender, hij is niet vlak en door mooie gebieden omzoomd die uw ogen strelen, de aardse weg is een moeizame pelgrimsweg en als hij liefdelijk is om te zien, loert het gevaar achter de schoonheid.

Met Mij echter schenkt u geen aandacht aan de moeiten en ongemakken, u kijkt niet om u heen, veeleer alleen boven u, u kijkt naar voren waar uw oog iets prachtigs waarneemt dat u probeert te bereiken. En daarom mag u zich niet alleen op weg begeven, maar u moet Mij voortdurend aanroepen om mijn leiding, u moet steeds in mijn gezelschap gaan, dan zal de aardse weg makkelijk voor u zijn, de vijandige machten zullen u niet zo in het nauw kunnen brengen, ofschoon ze steeds weer proberen u ertoe over te halen Mij achter te laten en alleen de weg verder te gaan. Uw wil moet sterk zijn en blijven, dan bent u overwinnaar, uw wil moet uitgaan naar Mij, dan versterk Ik hem en laat u niet los als u in gevaar bent te vallen. De strijd van de kwade geesten om uw ziel zal toenemen hoe meer het op het einde toeloopt, maar u zult ook vaster staan in het geloof aan Mij en tegen elke verzoeking met weerstand optreden en steeds geringer zal de macht zijn die de vijand tegenover u gebruikt, want steeds helderder straalt het licht van mijn tegenwoordigheid, en steeds duidelijker bemerken het de duistere machten dat de Heer der schepping hen tegemoet treedt, die ze niet kunnen dwingen.

En ze zullen u mijden hoe dichterbij het einde komt, dan zal de kracht van uw geloof zo groot zijn, dat niets u meer in de war kan brengen of ontrouw doen zijn, want dan weet u dat Ik zelf tot u kom - zichtbaar - en u naar omhoog haal, zoals Ik het heb beloofd.

Amen