Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4348
23 juni 1948

Aardrotaties - Aardschokken

Al een geruime tijd beweegt de aarde zich met ongelooflijke snelheid om haar eigen as. Die voortdurende omwentelingen zijn voor de mens weliswaar op geen enkele wijze duidelijk zichtbaar en wel daarom: omdat hij zich op de aarde bevindt en deze (omwentelingen) alleen buiten de aarde zou kunnen nagaan. Toch zijn er veranderingen in de kosmos merkbaar die zulke verschijnselen als oorzaak hebben.

Het is als een regelmatig beven dat zwakker of sterker is te bespeuren, wanneer het lichaam zich in rusttoestand bevindt en het voor de kleinste beweging gevoelig is. Dit verschijnsel leidt tot het totale uiteenvallen van de aarde na ondenkbaar lange tijd, het wordt echter bevorderd door menselijke inwerking, om welke reden het beëindigen van dit tijdperk op menselijke invloed is terug te voeren, ofschoon het sinds eeuwigheid voorzien is in het goddelijke plan.

Op zich beschouwd heeft de aarde een onvoorstelbaar lange levensduur, dat wil zeggen: haar bestaan zou voor eindeloze tijden verzekerd zijn. Doch Gods wil laat zich ook richten door menselijk willen, God laat de mensen uitvoeren wat voor henzelf in het grootste nadeel uitvalt. In Zijn plan van eeuwigheid zijn alle veranderingen in de kosmos vastgelegd in overeenstemming met Zijn wijsheid en liefde. Maar van een verandering met onvoorstelbare uitwerking wil de wetenschappelijk geschoolde mensheid niets weten en toch voltrekt ze zich voortdurend. En deze verandering - een razend snelle rotatie van de aarde - zet ook het gebeuren in de natuur in werking, dat sinds het begin van deze verlossingsperiode is verkondigd door zieners en profeten en nu ook weer geopenbaard wordt door de geest Gods.

Het proces is de mens niet echt begrijpelijk, maar eenvoudig gezegd zullen de draaiingen van de aarde toenemen en voor seconden ophouden, wat in de vorm van aardbevingen tot uitdrukking komt, die zo'n ontzettende uitwerking hebben, dat de mensen zullen geloven dat "het einde van de wereld" is gekomen. Een vergelijking daarmee kan op aarde niet gevonden worden, want het is een uiting van kracht die van het heelal uitgaat en onbekend is aan de wetenschap.

De gesteldheid van de hemellichamen zet zulke krachten in werking en het binnenste van de aarde wordt erdoor getroffen en als het ware dus de aarde, door buiten de normale wetten om, in beweging gebracht, wat zich uit in een verwoestende vorm, echter tijdelijk door God wordt toegelaten ten dienste van het uiteenvallen van de hardste materie, die het in haar gekluisterde geestelijke moet vrijgeven.

En deze handeling staat spoedig voor de deur, maar zal slechts het spel van enkele seconden zijn, doch met voorafgaande aankondigingen die alleen al als een catastrofe zijn te bestempelen, omdat ze een onbeschrijflijke paniek onder de mensen teweegbrengen en daarom tot het tijdsbestek van de catastrofe gerekend kunnen worden. Maar alles is voorbestemd sinds eeuwigheid en Gods plan gaat in vervulling, zoals het geschreven staat.

Amen