Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4344
20 en 21 juni 1948

Verzoekingen van de satan - Gods bescherming

U mag u niet in de vangnetten laten trekken van de satan, die u uit de hoogte probeert neer te storten in de diepste afgrond. Hij verkrijgt macht over u als u hem geen weerstand biedt door een sterke wil, of door een innig gebed tot Mij, wanneer u zwak bent. Hij vermag niets tegen u wanneer u het niet toestaat, want deze kracht heb Ik hem ontnomen. Streef er dus naar dat u wilskrachtig wordt en blijft door Jezus Christus aan te roepen, die altijd uw wil versterkt als u er maar naar streeft. Het doel van mijn tegenstander is de afval van Mij en een levenswandel zonder liefde. Beide zal hij bereiken als mijn kracht u ontbreekt, mijn ondersteuning en mijn genade. U hebt op dit alles recht, maar niet tegen uw wil.

Wilt u nu dat Ik u help en mijn kracht en genade over u uitgiet, dan zult u in het gebed moeten vragen wat u ontbreekt en steeds weer moet Ik u zeggen hoe u moet bidden: vol deemoed en overgave aan Mij zult u als kinderen tot de Vader moeten bidden en gelovig vertrouwen dat Hij u het verzoek vervult. Dan zal de satan geheel uit uw gezichtsveld verdwijnen. Dat wil zeggen: hij zal u niet meer in het nauw brengen, omdat u door beschermgeesten omringd bent, wier lichtsterkte voor hem ondraaglijk is, en zijn verzoekingen zullen afnemen.
Maar toch zult u op uw hoede moeten zijn, want hij komt weer en probeert u ten val te brengen. Bied hem daarom geen zwakke plek, maak u van hem los en vlucht naar Mij en Ik zal u beschermen. Want zijn macht is gering als Ik als zijn tegenstander optreed en van mijn bescherming moet u zich verzekeren.

De tijd van het einde brengt vergroot gevaar, omdat hij nog eenmaal alle macht en kracht ten volle zal gebruiken om zijn rijk te vergroten. Verzoekingen van allerlei aard zullen op u afkomen. De wereld zal u alle bekoringen onder ogen brengen. Het lichaam zal u in het nauw brengen en wensen koesteren, waarvan de vervulling voor u een gevaar is. Maar aan dit alles zult u weerstand kunnen bieden als u bij Mij blijft, als het verlangen van uw hart naar Mij uitgaat en u ernstig streeft naar rijpheid van uw ziel.

Dan zult u zich steeds weer verbinden met Mij. U zult Mij horen als Ik tot u spreek en tegenover mijn woorden zal de satan waarlijk niet standhouden. Hij zal vluchten als u hem confronteert met mijn woord, als u zich in tijden van benauwenis en verzoeking in mijn woord verdiept en voor Mij werkt. Want mijn woord is kracht uit Mij die hij afwijst en dat is uw kracht. Met Mij zult u de satan steeds overwinnen. Met Mij zult u elke verzoeking weerstaan en met Mij zult u zeker uw bestemming bereiken.

De tijd vliegt en elke dag is kostbaar. Benut hem daarom en werk voor Mij en mijn rijk. Sla geen acht op alle aardse wensen. Stel u ermee tevreden wat Ik u geven wil en Ik zal u waarlijk niet slecht bedenken. Maar laat mijn tegenstander geen macht over u krijgen. Weersta hem en kom naar Mij en Ik zal u belonen voor uw trouw en u geven wat dienstig is voor lichaam en ziel.

Amen