Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4289
29 april 1948

Werk zolang het nog dag is

"Werk zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken." Hoe dicht staat u voor het aanbreken van de nacht. Het zijn de laatste minuten van de dag waarin u leeft en u bent zich de ernst ervan niet bewust. U bent lauw in de arbeid aan uw ziel en leeft alsof u nog een lange tijd is beschoren. U vergist zich. De nacht breekt spoedig aan en hult de hele aarde in diepste duisternis. En u zou nog onnoemelijk veel kunnen bereiken als u de laatste minuten zou willen benutten en u in alle ernst voorbereidt op het leven na de dood.

U zult alleen aan uw zielen moeten denken en aan niets meer aandacht schenken wat het lichaam betreft. Want alleen de ziel blijft bestaan. Er blijft u niets over van de aardse goederen, van de materiële wereld. U staat al met één voet aan de overzijde. Maar hoe zal het rijk eruit zien dat uw ziel zal opnemen? Is het het rijk van licht of dat van de duisternis? Is het dag of nacht voor uw ziel? Waar licht is, is leven. Maar de nacht is vreselijk.

En daarom waarschuw Ik u nadrukkelijk en spreek Ik steeds weer tot u, om u opmerkzaam te maken op de grote verantwoordelijkheid die u tegenover uw ziel draagt. Breng haar niet in onbeschrijfelijke nood, die u nog goed zult kunnen afwenden wanneer u verandert. Wanneer u geen aandacht schenkt aan al het aardse en er alleen aan denkt mijn wil te vervullen en een leven te leiden overeenkomstig mijn geboden, de naaste bij te staan in elke aardse en geestelijke nood, helpend in te grijpen waar uw hulp nodig is. En wanneer u alsmaar mijn woord in ontvangst neemt, dat u mijn wil bekend maakt en u kracht geeft om het leven te leiden zoals het mijn wil is.

Werk zolang het nog dag is, hij loopt spoedig ten einde en er volgt een eindeloos lange nacht, waarvoor Ik u graag wil behoeden, omdat Ik u liefheb. Luister naar de woorden van mijn liefde en neem ze serieus, opdat u de nacht ontvlucht en er voor u een dag aanbreekt die eeuwig zal duren.

Amen