Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4167
14 november 1947

Geloofsstrijd - Verval van mensenwerk - De kerk van Christus

In de laatste tijd voor het einde zal te zien zijn, welke weerstandskracht de mensen opbrengen die tot de ware kerk van Christus behoren. In tegenstelling tot hen die mensenwerk meer aanhangen, want dat zullen zij uiteen zien vallen in het gezicht van de geloofsstrijd. Dat zal een tijd zijn waarin geen compromissen voorkomen. Waar ieder een duidelijke beslissing moet nemen, waar aan de geloofsleren tot in het kleinste getornd zal worden en waar in daarom ook nadenken vereist wordt. Waar al het uiterlijke niet kan standhouden tegen ernstige kritiek, en daarom veroordeeld en afgewezen wordt. En dan zullen de mensen pas erkennen hoe waardeloos het uiterlijke geloof was, en welk een genade en kracht er ligt in het ware geloof en in de innige verbinding met Mij, die vrij is van alle uiterlijke schijn.

En de mensen zullen iets uiteen zien vallen wat zij zich als bestendig hadden voorgesteld, en zij moeten inzien dat het geloof van hen, die zonder dwangmatige geboden leven, veel sterker is. Dat zij Mij nader staan door hun levenswandel en hun wil, die Mij gedurig zoekt en naar Mij streeft. En alle kerkelijke verrichtingen zullen vallen onder maatregelen van hen, die vechten tegen al wat geestelijk is. En dan zal alleen die mens zich waar maken die in het diepst van zijn hart naar Mij verlangt, die mijn woord aanneemt en met mijn woord ook mijn kracht.

Dan zal veel wegvallen wat voor de mensen nu nog belangrijk lijkt. Zij zullen dat moeten opgeven en genoegen nemen met een stille innerlijke inkeer, zonder uiterlijk vertoon, zonder pronk en praal, en zonder onderwijzers die niet door Mij verlicht en daarom ongeschikt waren voor het ambt van zielsverzorger. En zij zullen ook moeten accepteren dat mijn dienaren op aarde door Mij zelf gekozen worden, en hun opgedragen wordt hun medemensen te onderrichten en hun de waarheid te brengen.

En zalig zij die dan de waarheid aannemen. Die zich dan moeite geven naar mijn wil te leven, en de korte tijd tot het einde benutten voor de ontwikkeling van hun ziel. Want dezen zullen standhouden en volharden tot het einde.

Amen