Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4136
5 oktober 1947

De voorloper verschijnt voor de wederkomst van de Heer - Hulp is dringend nodig

Buitengewone genadegaven kunnen de mensen aangeboden worden, maar zij gaan daaraan voorbij alsof hun iets alledaags geboden wordt. Zij besteden geen moeite aan een ernstig onderzoek, vernemen wel wat hun als waardevolste genadegave aangeboden wordt maar wenden die niet voor zichzelf aan en vormen zich daarom ook niet naar mijn wil. En zo gaat de tijd van genade voorbij zonder een noemenswaardig resultaat op te leveren.
Maar het einde is nabij en op iedere wijze trek Ik de aandacht. Alle hulpmiddelen wend Ik aan om hun harten te openen, opdat Ik bij hen veld win om ze zelf te onderrichten. Daarom is verdubbelde arbeid nodig in de komende tijd. Mijn dienaren moeten hun opdracht ernstig nemen en op geen manier zichzelf bedriegen door te menen, al 'n prachtig stuk werk verricht te hebben.

De korte tijd tot het einde vereist een buitengewoon werken mijnerzijds en een buitengewoon ijverig bezig zijn van mijn dienaren op aarde, als zij nog zielen redden willen die zich in uiterste nood bevinden. Toch lijkt het voor u dat het resultaat schijnbaar gering is want velen zullen u afwijzen, maar tevergeefs zal uw werk niet gedaan zijn. Er zal er echter één komen en dezelfde woorden spreken tot de mensen zoals u ze van Mij ontvangen heeft, en de mensen zullen versteld staan en vergelijken, omdat zij dezelfde inhoud herkennen van hetgeen hun al door woord en geschrift is medegedeeld.

En weer wordt de mensen een goede gelegenheid geboden hun levenswandel te veranderen en zich naar mijn wil te vormen, want de openbaringen van boven zijn in overeenstemming met het evangelie van hem die mijn voorloper is voor mijn laatste wederkomst. Enkel maar een kleine schare herkent het buitengewone "licht" en weet, welk uur geslagen heeft. De meeste mensen echter laten een genadegave voorbij gaan die hun door mijn liefde steeds weer aangeboden wordt.

Zij kunnen evenwel niet meer geholpen worden want het is hun vrije wil die aanneemt of afwijst, en die zal Ik nooit dwingen. Maar gauw is die genadetijd voorbij en spoedig heeft het laatste uur geslagen. En wat tot dan toe nog niet tot Mij is teruggekeerd zal nog eeuwige tijden ver van Mij blijven, dus in een onzalige toestand die mijn liefde altijd weer probeert af te wenden. Maar het resultaat hangt van u mensen zelf af.

Amen