Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4127
20 en 21 september 1947

Het kruis - "Mijn juk is gering en mijn last licht"

Neem uw kruis op u en volg Mij na.

En Ik zal naast u gaan en het u helpen dragen, want mijn liefde laat u niet lijden waar ze het leed van u kan afnemen zonder uw ziel schade te berokkenen. Maar wanneer het kruis op u drukt, weet dan, dat dit nodig is voor de rijpheid van uw ziel.

En bedenk, dat Ik op de hoogte ben van uw geestelijke nood en deze als eerste tracht op te heffen, want als het uur van de dood is gekomen is de ziel in groter gevaar dan het lichaam. Bedenk dat alle nood ten einde is met het einde van deze aarde en dat dit einde niet ver meer is. En tracht u daarom zo te vormen dat dan het verblijf in lichtsferen voor u verzekerd is, dat u het aardse lichaam met vreugde opgeeft en het inruilt tegen een leven in het hiernamaals in volle vrijheid, als u de wilsproef op aarde hebt doorstaan. En dit leven zal u voor alles schadeloos stellen wat u op aarde geleden hebt en u zult nooit meer naar deze aarde terugverlangen. En hoe meer het leed op u drukt, des te eerder zult u het aardse leven mogen overgeven en toch gelouterd zijn voor het geestelijke rijk. En u zult Mij eeuwig dankbaar zijn, dat Ik u liet lijden voor uw eigen welzijn. Toch troost Ik u, dat het leed door innig gebed tot Mij van u kan worden afgewend, dat Ik het van u afneem als u vol vertrouwen als kinderen tot de Vader komt. Dan trek Ik me uw lot liefdevol aan en draag Ik het kruis voor u, dat wil zeggen: Ik vind een oplossing die gelijk staat met de vermindering van de nood.

Ik maak voor u het kruis lichter, zodat het niet meer zo zwaar op u drukt en u het zult kunnen dragen, omdat u de kracht daarvoor van Mij ontvangt. "Mijn juk is gering en mijn last licht". Ik zelf gaf u deze woorden. Wilt u twijfelen aan de waarheid ervan? Dus geloof steeds dat elk kruis voor u te dragen is, als u maar elke last draagt met uw blik op Mij gericht. En als het u te zwaar lijkt, beschouw het als een teken van mijn liefde voor u, want wie Ik laat lijden zonder schuld, voor die wil Ik mijn rijk al op aarde toegankelijk maken, omdat Ik de richting van hun wil ken, hun werkzaam zijn in liefde op aarde en de staat van hun ziel, die Ik wil verhogen. Neem daarom al het leed geduldig op u, het is slechts voor uw bestwil opgelegd. En nooit zult u in dezelfde tijd uw doel bereiken als u verschoond blijft van leed, als u geen kruis krijgt opgelegd, als het aardse leven u de vervulling van al uw wensen geeft en wat al niet meer. En als u op de hoogte bent van mijn woord, dat het een teken is van mijn grote liefde voor u als u in aardse nood terecht komt, die u bijna aan het leven laat twijfelen, klaag en mor dan niet, maar schik u in uw lot. En denk eraan dat uw Vader in de hemel Zijn kinderen waarlijk geen leed oplegt, als het niet een heel wat grotere zegen zou opleveren voor uw ziel, wier rijp worden het doel van ieder mens op aarde is.

Amen