Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4096
3 augustus 1947

Ernstige aansporing om christelijke naastenliefde te beoefenen

Zie uw zwakheden in en tracht ze uit de weg te ruimen. Word niet ongeduldig als het er om gaat u in de toestand van een ander te verplaatsen en wees begripvol. Krenk de ander niet en neem het gebod van de liefde serieus als de naaste u nodig heeft, hetzij voor daadkrachtige hulp of ook voor woorden die hem opmonteren. Geef geen aanleiding tot onenigheid, tracht veeleer in liefde tot overeenstemming te komen. Neem een voorbeeld aan Mij, die alle mensen met een liefdevol hart tegemoet trad om hen voor Mij te winnen. En zo zult ook u steeds uw best moeten doen het hart van de ander te winnen. U moet niets nalaten wat liefde kan opwekken, want alleen in de liefde kan ook het volledige begrip voor de zwakheden van de naaste tevoorschijn komen. Beproef uzelf aldus onder elkaar. Laat geen gelegenheid onbenut waar u met een liefdevol woord of liefdevol handelen vreugde zult kunnen bereiden, want als u van de naaste het leed op een afstand houdt, als u hem innerlijke vrede schenkt, verricht u waarlijk een christelijke daad van naastenliefde die u zegen zal opleveren, want u sterkt hem daardoor lichamelijk en geestelijk. Hij wordt zelf in een liefdevolle toestand gebracht, hij voelt wederliefde en hij zal niet nalaten zijn liefde werkzaam te laten worden en zijn eigenliefde zal afnemen.

Heb geduld en wees zachtmoedig, vredelievend en deemoedig, en uw leven zal gemakkelijker zijn, want de liefde is het beste wapen tegen vijandigheid en liefde vergeeft en verdraagt, ze geeft en maakt gelukkig, ze verbindt de harten, ze heelt de wonden en zal altijd begrip hebben voor de zwakheden en fouten van de naaste en tenslotte toch overwinnen, want de liefde is kracht die alles bereikt wat ze wil.

Amen