Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4082
11 juli 1947

Bij God is niets onmogelijk

Waar aardse hulp niet meer mogelijk schijnt wordt de liefde van God vaak duidelijk zichtbaar, die zelfs het schijnbaar onmogelijke laat gebeuren opdat de mensen leren in Hem te geloven en Hem dan boven alles liefhebben. Voor God zijn er geen grenzen aan Zijn macht, wat Hij wil zal ook geschieden. Zodoende is er ook niets wat niet verwezenlijkt zou kunnen worden, omdat bij God alles mogelijk is.

De mensen kwellen zich zo vaak onnodig door het aardse leven, want als ze graag iets buitengewoons zouden willen volbrengen of zoiets willen beleven, behoefden zij slechts God om hulp te vragen. Altijd kan Hij helpen en altijd zal Hij helpen. Dit geloof kunnen de mensen echter alleen door het beoefenen van de naastenliefde verkrijgen, omdat alleen de goede werken de verbinding met God tot stand brengen. Alleen daardoor is de ontvangst van kracht verzekerd die als uitstraling van God ook onherroepelijk tot Hem moet terugvoeren. De mens moet dus leren geloven en hij zal dat ook, als hij vanuit een serieuze wil opwaarts streeft.

In de laatste tijd voor het einde zullen de wonderbaarlijkste dingen gebeuren, die bovennatuurlijk schijnen maar hun verklaring vinden in de wil van de mens en in de kracht van het geloof. Daarin ligt de gehele verklaring van alles wat u onbegrijpelijk lijkt, maar wat eigenlijk alleen het gevolg is van een juiste levenswandel voor God.

Het is niet voldoende dat de mensen zich naar de vorm christenen noemen, dat zij aanhanger van een kerk zijn waartoe zij behoren - maar zij moeten vanuit het christendom leven. Zij moeten waarlijk door hun levenswandel getuigenis afleggen dat zij tot de gemeenschap van gelovigen behoren, die de ware kerk van Christus vormt. Er wordt dus een levend geloof verlangt, voortkomend uit werken van naastenliefde. Een geloof, dat de kracht van de geest tot werking laat komen.

Dan beschikt de mens ook over buitengewone kracht; het is de kracht uit God die hem doorstroomt en waarvoor geen begrenzing is. En zo kan de mens door het geloof, met Gods kracht, ongewone dingen volbrengen - zoals echter ook anderzijds, teweeg gebracht door het geloof, God zichzelf kan openbaren in de vorm van hulpverleningen die bovennatuurlijk aandoen, omdat zij zich vaak voordoen als er geen hoop op hulp meer is.

Bij God is niets onmogelijk. Dit moet de mens in iedere moeilijke levensomstandigheid zich altijd weer voorhouden, dan zal zijn geloof een versterking ondergaan zodat er voor hem geen noodsituatie meer bestaat. Door zijn houding tot God en door zijn diep en onwankelbaar geloof in Zijn hulp bant hij ook iedere nood. En daarom kan hij ook iedere benarde toestand zonder zorg vol vertrouwen tegemoet zien - en dan zal God hem ook helpen, omdat Hij een sterk geloof niet teniet zal laten gaan.

Bij God is niets onmogelijk. Alles wat Hij wil kan Hij volbrengen. En alles wil Hij volbrengen als Zijn kinderen Hem als hun liefhebbende Vader aanroepen en Hem onvoorwaardelijk vertrouwen. Dan zal Hij hen in alle behoeften voorzien; dan helpt Hij hen bij alle aardse beslommeringen en benarde omstandigheden. Want Hij is een God van liefde en die liefde zal steeds geven en helpen, omdat zij gelukkig wil maken.

Amen