Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4073
30 juni 1947

Lichtverschijnsel aan de hemel - Kruis van Christus

U moet oplettend zijn op de verschijnselen van de eindtijd. En zo zullen u spoedig veranderingen opvallen in de natuur, u zult een zonderling krachtenspel kunnen waarnemen, een verschijnsel dat u te denken moet geven, als u het beschouwt met de juiste instelling tot Mij, de Schepper, die ook deze verschijnselen laat plaatsvinden om de opmerkzaamheid van alle mensen op zich te richten.

En het zal u opvallen hoe weinig mensen de juiste instelling hebben tegenover Mij, hoe ze trachten zelf alles aards te verklaren en ook door buitengewone verschijnselen niet erg onder de indruk zijn. Het zal een lichtverschijnsel zijn dat zich overdag zal laten zien, dat zonder voorafgaande aankondiging aan de hemel zichtbaar zal zijn en geen andere uitleg toelaat dan een wijzen op het verlossingswerk van Christus, want het verschijnsel heeft de vorm van een kruis met het onmiskenbare gelaat van de Verlosser.

En dit lichtverschijnsel zal aanleiding geven tot veel debatten, en dan moeten mijn dienaren zich voorbereiden, want dit verschijnsel is de inleiding, het is in zeker zin voor alle mensen bestemd, want het kan door alle mensen worden gezien. Maar hoe verschillend wordt er tegenaan gekeken maar hoe weinig begrip toont men ervoor. Ik laat een zichtbaar teken aan de hemel ontstaan en vind nochtans te weinig aandacht. Ik breng hun het verlossingswerk onder het oog, opdat ze geloven in Jezus Christus en zalig worden, maar het geloof aan Hem is al zo goed als verloren gegaan en wordt ook door dit lichtverschijnsel niet meer gevonden of versterkt. Want de mensen zijn al te werelds gezind en willen niet geloven, omdat ze elke verantwoordelijkheid van zich af zouden willen wentelen, maar dit niet zouden kunnen als ze in Jezus Christus zouden geloven.

En zo zal ook het lichtverschijnsel weer voor weinig mensen een teken uit de hemel, een teken van de eindtijd zijn. Een innerlijke onrust overmeestert echter de mensen wel, maar slechts voor korte tijd, die dan wijkt voor een gespannen aandacht, maar die alleen maar geldt voor het verschijnsel op zich.

Dat het nabij zijnd einde daarmee samenhangt, geloven ze niet en ze bespotten alleen maar de gelovigen die deze voorspellingen van een nabij zijnd einde bekend maken om hen ertoe te brengen zich op het einde voor te bereiden. Ze zullen weinig geloof vinden en mogen toch niet verslappen in hun arbeid voor mijn rijk, want zulke gelegenheden zijn een bijzondere genade voor de mensen op aarde, dat ze zich bezinnen en de gedachte in overweging nemen dat bovennatuurlijke krachten willen inwerken op de mensen door natuurverschijnselen van buitengewone aard, dat het verschijnsel door Mij is gewild om de aandacht van de mensen te richten op het einde.

De wetenschap zal er een verklaring voor geven en deze zal ook worden aangenomen, maar wiens streven geestelijk gericht is, zal Mij daarin herkennen en hij zal jubelen en juichen wegens het nabij zijnd einde, want de wereld heeft hem niets meer te bieden, maar zijn hart is vol hoop over het leven na de dood en hij ziet reikhalzend uit naar het laatste uur dat hem ook verlossing zal brengen uit aardse nood, zoals Ik beloofd heb, dat Ik komen zal in de wolken om de mijnen tot me te roepen in mijn rijk. Hij weet dat dan ook het uur is gekomen wanneer de aardse nood aangroeit en er geen aardse hulp meer te verwachten is. Dan verkort Ik de dagen opdat de mijnen Mij trouw blijven en standhouden tot aan het einde.

Amen