Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4065
18 juni 1947

Voorgeschreven levensweg - Lot overeenkomstig de wil

Iedere weg is jullie voorgeschreven, ook al geloven jullie, hem zelf te kiezen. Jullie bepalen weliswaar schijnbaar jullie levensweg, jullie kunnen deze soms vormen naar jullie wil, maar Ik ken deze wil in eeuwigheid en heb daarmee rekening gehouden, en dus is jullie lot in overeenstemming met de wil, dat wil zeggen: jullie leven ontwikkelt zich zodanig, dat de wil zich op Mij kan richten en overvloedig de gelegenheid krijgt, zich aan Mij over te geven.

Welke keuze de wil echter maakt, is jullie hoogsteigen aangelegenheid, en Ik dwing hem niet af, omdat jullie anders niet eerst de levensweg zouden behoeven te gaan, indien Ik Mij volmaakte wezens door dwang zou willen verschaffen. Ik heb alleen het doel, het geestelijke op aarde tot de hoogst mogelijke zielerijpheid te brengen, maar stuit aan alle kanten op weerstand.

Maar de mensen kunnen niets aan hun levensloop veranderen en ze moeten zich daarom vol overgave in alles schikken, willen ze vooruitgang boeken voor hun ziel. Iedere weerstand daartegen, ieder klagen en mopperen vermindert het positieve gevolg voor jullie ziel, want het getuigt van nog van Mij afgekeerde wil en uiterst gering besef van Hem, die jullie het leven gaf.

Want als jullie Mij als de eeuwige Liefde zouden herkennen, dan zouden jullie ook moeten weten, dat Ik jullie niet laat lijden, wanneer het niet nodig is voor jullie zieleheil. En daarom moeten jullie lijden en verdragen en jullie aardse leven in mijn handen leggen en zorgeloos iedere dag voortgaan, maar Mij niet uit jullie gedachten bannen, dan neem Ik de leiding over, en dan zal jullie leven waarachtig niet tevergeefs zijn, jullie zullen Mij ook eenmaal dankbaar zijn voor de moeilijke uren en dagen, want ze brengen jullie ziel meer voordeel dan kalme, zorgeloze dagen.

En Ik ben ervan op de hoogte. Ik ken de mate van rijpheid van jullie ziel, Ik ken jullie wil, jullie zwakheden en jullie geloof, en Ik laat alles zo over jullie komen, dat geen dag tevergeefs geleefd hoeft te worden, dat jullie in korte tijd rijp kunnen worden en jullie doel nog op aarde bereiken.

Amen