Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4048
5 mei 1947

De voorloper van de Heer

Wat de mensen van de eindtijd aangeboden wordt aan genade- en liefdesbewijzen van God kan hen ruim vergoeden voor de noden en lijden van die tijd, want dat verzekert hun een snelle vooruitgang als zij de genadegaven waarderen en naar zielerijpheid streven.

Het is de tijd waarvan geschreven staat dat God in de geest bij de zijnen zal blijven tot het einde. Het is de tijd waarin de mensen Hem zien komen in de wolken, en waarin de verbinding tussen hemel en aarde opmerkelijk zal zijn. Niet alleen in de fantasie van de mensen maar in werkelijkheid zullen lichtwezens op aarde bezig zijn en licht verspreiden. Waar de mensen vanuit den hoge onderricht worden, waar God in het woord zelf tot de aarde neerkomt en de zijnen het brood des levens aanbiedt, waar de mensen steeds uit de bron des levens kunnen scheppen, daar biedt God hun zelf de levensdrank aan om hun kracht te verschaffen.

En in die tijd zal er iemand van zich doen spreken die bestemd is de laatste bode te zijn van de Heer en die als Zijn voorloper, Hem zal aankondigen. Hij zal de mensen de waarheid verkondigen en zonder schroom spreken, ofschoon hijzelf daardoor in gevaar komt opgepakt te worden.

De wereld laat hem echter onberoerd en hij verwisselt graag het aardse- voor het eeuwige leven. Hij vreest daarom de wereld niet want hij weet, hoe dichtbij het einde is en wat de mensen te wachten staat die daar niet in geloven. Zijn verschijnen is al een buitengewone genade, want de mensen worden voortdurend opmerkzaam gemaakt op het naderende einde en zo aangespoord tot zielearbeid. Hun blikken worden op de eeuwigheid gericht en in hem zal een buitengewone kracht zijn, zodat hij zieken kan genezen en hulp brengt waar dit nodig is - terwijl dit van de kant der mensen onmogelijk lijkt. Hij zal ook een voorbeeldig leven in liefde leiden en Gods geest zal hem vervullen. God zal zelf door hem werken en wie hem aanhoort hoort God zelf aan, hij hoort Zijn woord door mensenmond maar wel zoals het van God is uitgegaan.

De laatste genadetijd die nog grote resultaten op kan leveren voor de mensen die naar volmaaktheid streven is nu gekomen, en al moeten zij aards onmetelijk lijden zijn zij toch in het voordeel als zij de genadegaven benutten. Want nu weten zij dat het einde nabij is omdat zij de voorloper herkennen, en vol vreugde nu de Heer zelf verwachten. En Hij zal ook spoedig verschijnen om hen te verlossen uit de grote nood en hen te brengen in een land van vrede, zoals Hij het heeft beloofd.

Amen