Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4034
2 mei 1947

Aankondigingen door zieners en profeten

Wat Ik u, mensen door zieners en profeten verkondig, moet serieus worden genomen. Zo is mijn wil en wilt u mijn wil vervullen, neem dan niet lauw en onverschillig aan wat mijn liefde u biedt. En onverschillig bent u als u mijn woord wel aanhoort, echter uw leven niet inricht overeenkomstig mijn voorzegging, als u niet serieus een verandering van uw wezen nastreeft en mijn gebod van de liefde nakomt. Door mijn aankondigingen wil Ik u waarschuwen voor een nutteloos leven, Ik wil u aanmanen de tijd nog te benutten die u nog blijft tot aan het nabij zijnd einde, Ik wil u aansporen om geestelijk te streven en al uw gedachten geestelijk te sturen opdat u helemaal rijp wordt in de tijd die u nog op aarde vertoeft.

Als u echter mijn woord, mijn profetiën niet ernstig neemt, laat u al deze aanwijzingen aan uw oren wegsterven en mijn aanmanen en waarschuwen was vergeefs. En als dan het uur komt waarop u wordt weggeroepen, zult u slechts op een geringe getuigenis van een goed leven aanspraak kunnen maken, want u hebt op aarde gefaald en mijn liefdevolle vaderhand niet gegrepen, toen die u werd aangeboden.

Als u een geestelijke begeleider hebt, zal u zich ook onvoorwaardelijk aan hem moeten toevertrouwen, want hij leidt u zeker juist. Maar nu in de eindtijd wil Ik zelf uw leider en begeleider zijn en als u Mij maar een beetje vertrouwen schenkt, hoeft u waarlijk niet meer zelf voor uzelf te zorgen, lichamelijk noch geestelijk, want deze zorgen neem Ik zelf over alleen zult u er op moeten letten dat u voortdurend kracht van Mij in ontvangst neemt die u de weg ten hogen verzekert.

En deze kracht kan alleen tot u komen in de vorm van mijn woord. Als u zich nu door dit woord op de hoogte stelt van wat komen gaat, is dit een zeer grote genade voor u, want u hebt nu de mogelijkheid u door een juiste levenswandel mijn genegenheid te verwerven, in zo'n mate, dat Ik nooit meer van u weg ga, dat Ik u vastpak en ten hogen optrek.

Maar nu doe Ik het heel erg dringend, omdat u geen lange tijd meer overblijft om uw ziel te veranderen. En daarom kom Ik met elke openbaring, met elke kennisgeving, dichter bij u en roep u, en als u de stem van de Vader herkent, zult u hier ook gevolg aan geven, u zult net als verdwaalde schaapjes letten op de stem van de goede Herder, u zult Zijn roep in acht nemen en dit zal uw grootste winst zijn. Maar wie geen acht slaat op mijn stem, zal ook moeilijk verbinding met Mij krijgen en als nu het ogenblik van het einde is gekomen, zal hij zwak zijn en zijn blik niet naar de hemel richten, omdat hij nog te zeer aan de aarde gebonden is. En dit wil Ik van u afwenden, Ik wil u helpen en zend u daarom steeds weer mijn woord uit den hogen en tegelijk ook de motivering van mijn woord, opdat u het steeds ernstig zult nemen, opdat u het zult horen en lezen waar u daartoe maar gelegenheid gegeven is.

Geloof mijn woord, geloof het, dat er niet veel tijd meer overblijft tot het einde, opdat u in alle ernst een begin maakt met de arbeid aan uw ziel, opdat er nog veel genade voor u uit voortvloeit, want de tijd is zeer ernstig en het is dringend nodig, dat u tracht u voor te stellen dat het einde u verrast en u geen tijd meer hebt voor uw eigenlijke opgave op aarde. Luister naar Mij en geloof mijn woord en het zal u altijd en eeuwig met kracht vervullen. Ik zal zelf Mij over u kunnen ontfermen, zodra u Mij zoekt in gedachten. En al het moeilijke zult u de baas kunnen worden, omdat dit mijn wil is dat diegenen veel kracht toevloeit die hun geloof aan mijn macht en liefde bewaren en Ik help hen om geestelijk vooruit te gaan.

Amen