Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4027
21 april 1947

Een zeker teken van het einde - De kleine schaar van strijders voor God

Dat de tijd nu vervuld is kan men al daaraan zien, dat mijn strijders slechts sporadisch te vinden zijn. Mensen, die zo opgaan in hun liefde voor Mij, in de liefde tot de waarheid en het goede, dat zij geen vaste verbinding met de wereld meer hebben maar in voortdurend contact blijven met Mij in gedachten, of door liefdadigheid. Mensen die zich inzetten voor hun geloof, en de behoefte hebben de zielen van hun medemensen te winnen voor mijn rijk en mijn leer. Die daarom strijden met het zwaard van de mond en voortdurend vervuld zijn van mijn geest, en in wie Ik zodoende zelf kan werken.

Van dezen zullen er niet veel te vinden zijn. En waar zij vertoeven, daar zullen zij onopgemerkt hun weg gaan of zelfs aangevallen worden. En dat is een zeker teken van het einde, dat de mijnen maar een kleine kudde vormen. Waarvoor Ik echter een goede Herder ben die Zijn schaapjes tezamen houdt. Die ze behoedt, zodat geen van hen verdwaalt of verloren gaat.

Van de mijnen laat Ik er geen meer ontsnappen, want zij zullen elkaar vinden en een kleine gemeente vormen. Zij zullen daarin hun hoogste bevrediging vinden dat Ik hen in mijn dienst genomen heb. Dat Ik ze met de missie vertrouw, mijn steun te zijn in de laatste tijd voor het einde.

Die goed en oprecht zijn, dat zijn mijn strijders. Want de goede wil en het verlangen naar de absolute waarheid kenmerkt mijn strijders, die ook de laatste strijd zullen doorstaan, omdat Ik ze nimmermeer zal verlaten. En die ook Mij niet verlaten, maar in Mij de liefdevolle Vader zien die Zijn kinderen geen verlies laat lijden, ook al komen zij in aardse noden tengevolge van hun standvastigheid. Die Mij als hun Vader van eeuwigheid beschouwen, zullen ook Vaderlijk verzorgd worden als deze tijd vervuld is. Zij zullen als mijn ware kinderen in het paradijs binnen gaan, en zij zullen de zalige en vredevolle tijd op de nieuwe aarde beleven. Want die zal volgen na de laatste strijd op de oude aarde, zoals voorzien is sinds eeuwigheid.

Ik zal de mijnen vergaderen op de jongste dag, de weinige mensen die Mij trouw blijven in de tijd van strijd die er aan vooraf gaat. Die Mij erkend hebben en Mij daarom nimmermeer kunnen opgeven.

Ik zal ze tot Mij halen zoals Ik het verkondigd heb. En u mensen kunt zodoende met zekerheid het aanstaande einde verwachten als u om u heen ziet, en er maar weinige vindt die Mij zo diep in het hart dragen dat zij gestadig over Mij en over geestelijke dingen spreken, waarvoor de medemensen echter maar weinig begrip hebben.

Ik zelf vertoef echter waar van Mij gewag wordt gemaakt in gesprekken, en Ik ding naar de zielen van hen, die nog ver van Mij verwijderd zijn. Opdat het getal van de mijnen nog een beetje wordt vermeerderd voordat de tijd vervuld is. Want die zal het laatste einde brengen, dat wil zeggen: de ondergang van de oude aarde en tenslotte het gericht, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen