Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3949
1 januari 1947

'n Wijzen op de natuurcatastrofe - Dringende aanmaning zich voor te bereiden

U allen die mijn woord ontvangt, roep Ik toe: Bereid u voor op de komende tijd, die grote veranderingen van uw levenssituatie zal brengen, die u voor grote opgaven zal stellen, geestelijk en aards en die u daarom niet ernstig genoeg zult kunnen nemen, als u aan uw ziel geen schade wilt oplopen. Want u moet tevoren al kracht putten, omdat er overgrote eisen aan u worden gesteld, zowel geestelijk als lichamelijk. Het aardse leven zal zo zwaar op u drukken dat u het alleen met mijn hulp zult kunnen uithouden, en dus zult u op de eerste plaats met Mij verbonden moeten blijven, u zult niet wankelmoedig mogen worden in uw geloof, en denken dat Ik u heb verlaten want alleen in het geloof in Mij kunt u troost en kracht vinden, en dan zult u naar Mij komen en Ik zal u helpen.

En of er ook om u velen zullen afvallen van het geloof in het aangezicht van de grote nood die onherroepelijk zal komen - blijf standvastig en Mij toegekeerd in uw hart en u zult Mij en mijn aanwezigheid bemerken, u zult altijd de hulp vinden die Ik u beloofd heb. Nog kunt u niet geloven aan datgene wat Ik u steeds en steeds weer heb verkondigd, nog lijkt het u twijfelachtig dat Ik zelf duidelijk zichtbaar wordt. Maar het uur komt steeds dichterbij en daarmee een totale ommekeer van de vertrouwde levensomstandigheden.

En daar moet u zich op voorbereiden doordat u zich tevoren al losmaakt van alle materie, doordat u alleen Mij de verdere leiding over uw leven overlaat en in het volle geloof in Mij alleen nog zorgt voor uw ziel. Want het aardse, al draagt u er nog zoveel zorg voor, kunt u niet behouden, wanneer Ik het voor u beter vind dat u het verliest.

Maar wat Ik voor u wil behouden, zal ook niet door het natuurgeweld waardoor Ik me zal openbaren worden aangeraakt. Geloof erin dat Ik het lot van ieder stuur in overeenstemming met mijn liefde en wijsheid en dat elke angstige zorg van u ongegrond is. Ik zelf zorg voor de mijnen zo, dat ze nog op aarde de zo grootmogelijke rijpheid van ziel kunnen bereiken. Want de tijd tot het einde is nog maar kort en dit betekent voor velen ook een verkorte tijd van leven op aarde, ze moeten en kunnen echter toch ook in kortere tijd het doel bereiken, omdat mijn liefde hun elke mogelijkheid zal ontsluiten. Neem daarom mijn woorden ernstig, houd rekening met een spoedig einde en met de vóór het einde plaatsvindende natuurcatastrofe en verwacht ze elke dag, want ze komt ook voor de mijnen bij verrassing. En vertrouw u zonder beperking toe aan Mij, Ik verlaat u eeuwig niet als u maar aan Mij denkt en Ik hoor u als u in uw hart roept naar Mij.

Maar gebruik de korte tijd ervoor productief, geef al het aardse streven op en zoek alleen geestelijke voordelen te behalen. En blijf Mij trouw ook in de grootste aardse nood en u zult Mij als 'n voortdurende helper aan uw zijde hebben, u zult duidelijk mijn vaak wonderbare hulp ondervinden, want deze heb Ik u toegezegd en mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.

Geloof daarin en dus ook aan de komende grote tijd van nood en bereid u daarop voor, doordat u voortdurend kracht put uit mijn woord, doordat u Mij inniger zoekt dan ooit en met Mij in voortdurende verbinding blijft door gebed en werken van liefde, want u zult veel kracht nodig hebben, opdat u niet zwak zult worden als Ik Mij zelf openbaar door het natuurgeweld. Maar vrees niets, wat er ook mag komen, want de mijnen bescherm Ik, opdat ze voor Mij in de laatste tijd voor het einde tot sterke steunpunten worden op aarde, die Mij moeten helpen mijn woord te verbreiden, opdat er nog zielen worden gered die van goede wil zijn.

Amen