Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3941
23 december 1946

"Wie de geringste van mijn broeders opneemt, neemt Mij op"

Verdiep u in mijn woord en u zult steeds duidelijk inzien waaraan het u ontbreekt. Want in mijn woord kom Ik zelf nader tot u en maak Ik u mijn wil bekend. Bent u nu werkzaam volgens mijn wil, dan zal het in u tot zekerheid worden dat u zich positief ontwikkelt, want u wordt rijper aan inzicht. En dus zult u moeten leven naar mijn woord. U mag niet alleen toehoorder zijn van wat mijn genade en liefde van boven u aanbiedt. U zult dus mijn woord geheel in u tot leven moeten laten komen, en ook al mijn beloftes aan u zullen in vervulling gaan.

Een van mijn beloftes luidt echter: wie de geringste van mijn broeders opneemt, neemt Mij op. Dus Ik acht zijn dienst van naastenliefde bijzonder hoog. Ik waardeer hem als gold hij mijzelf en in overeenstemming daarmee zal ook mijn beloning zijn. Want door Mij te worden opgenomen, door Mij te worden bedacht met alles wat de mens nodig heeft, is waarlijk de grootste beloning die u kan worden geboden. En zo heeft deze belofte alles in zich. Ze is uitermate troostvol voor de arme, bedrukte en zwakke mensen, als ze maar steeds tegenover hun medemensen optreden als broeders, als ze helpen waar hun hulp wordt gevraagd, geestelijk of lichamelijk.

Nooit zal Ik een mens verlaten, die de medemens in zijn nood bijstaat. Steeds zal hij zeker kunnen zijn van mijn hulp. En Ik zorg waarlijk op elke manier voor hem. Want hij brengt mijn woord in praktijk. Hij heeft mijn wil tot richtsnoer van zijn handelen en denken gemaakt. Hij is in mijn wil opgegaan en bijgevolg kan hij elke zorg aan Mij overlaten. Ik zal ze van hem afnemen, omdat hij Mij heeft opgenomen. En als u zich maar steeds in mijn woord verdiept, dan zal ook het aardse leven voor u gemakkelijker worden. Want steeds weer is dit afhankelijk van uw wil, in hoeverre hij zich aan de mijne aanpast.

En mijn woord maakt u mijn wil bekend. Mijn woord behelst echter niet alleen mijn eis aan u, maar het stelt u ook in kennis van de uitwerking van het naleven van mijn wil. En daar deze kennis u wordt overgebracht, staat u een rijke schat ter beschikking, die u alleen maar hoeft op te graven. Want aards en geestelijk bevindt u zich nu onder mijn hoede en u hebt geen aanleiding meer om angstig te zijn of u zorgen te maken, van welke aard ze ook zijn. Ik sta als Vader, als Broeder, als Vriend, als voortdurende Helper u ter zijde. En mijn hulp is voor u de zekerste waarborg, dat u de strijd om het bestaan doorstaat en ook geestelijk rijp wordt. Want met Mij en mijn kracht bent u tot alles in staat. Verdiep u daarom vaak en levendig in mijn woord. Neem het tot u en leef ernaar, en elke belofte zal u worden vervuld. Want mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.

Amen