Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3929
5 december 1946

"Vrees niet, maar geloof"

Vrees niet, maar geloof. Waar alle menselijke kracht faalt, waar aards geen hulp meer mogelijk schijnt, is mijn macht niet ten einde. En steeds weer vind Ik wegen die uit het donker wegvoeren, uit alle nood en benauwenis, aards en geestelijk. Hoop op Mij en mijn hulp en Ik zal u waarlijk niet teleurstellen.

U zult in de laatste tijd zeer vaak worden geconfronteerd met moeilijkheden, maar nooit hoeft u de moed te verliezen. Nooit hoeft u te vrezen dat Ik ver weg ben. Want in de nood ben Ik dichter bij u dan ooit. U zult alleen moeten geloven in mijn liefde, die u nooit meer alleen laat, die u nooit meer aan nood en ellende zal overlaten. U zult moeten geloven in mijn almacht, die alles kan overwinnen en voor welke het scheppen geen grenzen kent. U zult moeten geloven in mijn wijsheid, die u niet willekeurig in nood en benauwenis laat geraken, maar sinds eeuwigheid heel goed heeft ingezien wat goed is voor uw ziel en haar voltooiing.

En als u diep en vast gelooft, zal niets u meer laten schrikken. Want u voelt Mij steeds in uw nabijheid en legt Mij al uw leed en zorgen aan de voeten. U vertrouwt u toe aan Mij en mijn genade en u zult niet tevergeefs op mijn hulp wachten.

Vrees niet, maar geloof. Wat kan u schrik aanjagen? Wat kan u schade berokkenen, als u Mij hebt, als u mijn belofte hebt, dat Ik u altijd en in alle situaties van het leven help? Wat kan u zwak en moedeloos laten worden, als u zich voortdurend van mijn kracht zult kunnen bedienen, die u toestroomt als u er maar om vraagt?

Vervul mijn wil. Vervul steeds het gebod van de liefde, dan bent u ook voortdurend in het bezit van kracht en hoeft u niets meer te vrezen, aards en geestelijk. Want dan bent u met Mij verbonden en mijn aanwezigheid schakelt elke nood en zorg uit, ofschoon ze, aards gezien, op u afkomen. Want Ik neem ze van u af en u zult ook in vol geloof op deze belofte kunnen vertrouwen. U zult zonder vrees de weg kunnen gaan, al mag hij nog zo doornig en lastig lijken. Ik ga steeds naast u en bescherm en behoed u. Ik geef u kracht en trek uw hart naar Mij toe. En hoe meer u zich losmaakt van de wereld en zich met Mij verbindt, des te minder voelt u de aardse nood.

De tijd van het einde is gekomen, die grote eisen stelt aan uw geloof. Probeer daarom alleen een vast, onwankelbaar geloof te verkrijgen. Bid daar zonder oponthouden voor en let op elke hulpverlening, opdat u sterk wordt in het geloof. En u zult niet hoeven te vrezen, wat er ook op u afkomt, want een vast geloof verdrijft elk onheil. Een vast geloof verzekert u van mijn hulp, mijn kracht en genade, in elke nood en benauwenis van lichaam en ziel.

Amen