Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3925
26 november 1946

Gods woord - Stille vermaner - Luide stem - Natuurcatastrofe

Let op de steeds terugkerende aanmaningen van boven en laat ze niet voor uw oren wegsterven. Want elk uur en elke dag is kostbaar, als u het heil van uw ziel in ogenschouw neemt en vlijtige arbeid verricht, voordat het einde komt. Laat Mij niet tevergeefs roepen. Laat Mij niet tevergeefs aan uw hart kloppen, maar neem Mij op en open vrijwillig de deur van uw hart als Ik toegang verlang.

Nog kom Ik als een stille maner tot u, als Ik in het woord dichterbij u kom. Maar niet lang meer, dan klinkt mijn roep luid en machtig van boven. En u zult schrikken van het geweld van mijn stem. Nog is het aan uzelf overgelaten, of u Mij zult willen aanhoren, of mijn woord voor uw oren laat wegsterven.

Maar dan zult u Mij moeten horen en mijn stem zal u vreselijk treffen. U zult niet meer in staat zijn mijn liefde te herkennen, maar u zult u moeten buigen voor mijn toorn, ofschoon ook dan nog mijn liefde aan het werk is, alleen voor u niet herkenbaar als liefde.

Maar mijn woord is voor u nog een teken van mijn liefde. Want het klinkt zacht en vermanend, zoals een vader spreekt tot zijn kinderen, die hij op de juiste weg wil leiden. Maar als er aan mijn woord geen aandacht wordt geschonken, treedt mijn macht aan het daglicht en voor haar zult u schrikken en in doodsangst geraken. En voor velen zal ook het uur van de dood gekomen zijn, het uur van het vertrek van deze aarde. En zalig wie Mij tevoren al heeft gevonden, dat hij dit laatste uur niet hoeft te vrezen.

En dit is wat mijn woord beoogt. Ik tracht uw liefde te winnen. Ik probeer u tot Mij te trekken, steeds rekening houdend met uw vrije wil. Ik probeer u naar het geestelijke rijk te leiden en daarom spoor Ik u aan afstand te nemen van aardse materie, van aards streven. Want Ik ben alleen te vinden, als u afstand doet van de wereld met haar vreugden en aaneensluiting zoekt met Mij. Dan kom Ik zelf u tegemoet en laat Ik u eeuwig niet meer van Mij weggaan.

Sla daarom acht op mijn woord en behoor niet tot diegenen, wier zinnen Ik door mijn macht op Mij moet richten. Kom uit uzelf tot Mij, omdat u naar mijn woord verlangt en u door Mij zult laten onderrichten. Luister naar Mij en schenk aandacht aan wat Ik u meedeel.

Geloof in mijn woord en verander uzelf tot liefde, opdat u mijn wil tot uw eigen wil maakt en van mijn liefde alsmaar zeker kunt zijn. Want Ik wil door mijn woord bereiken, dat u zich vormt tot liefde. Dat u werkt aan uw ziel en u zich aanpast aan mijn Wezen, dat op zich pure liefde is.

En u zult niet hoeven te schrikken en bang te zijn als mijn stem luid en machtig weerklinkt, want u behoort dan tot de mijnen, die Ik onder mijn hoede neem in uren van grootste nood en van wie Ik de Redder en Verlosser ben, zoals Ik het heb beloofd.

Het uur komt onverwacht snel en u allen zult aan mijn woorden denken, want Ik maan u aan zonder onderbreking, opdat u de korte tijd nog op elke manier zult kunnen benutten. Denk aan uw ziel en sla geen acht op het lichaam, want dat vergaat, maar de ziel blijft bestaan tot in alle eeuwigheid.

En help haar daarom, zolang het u nog mogelijk is, te scheppen en te werken op aarde. En de serieuze wil daartoe zal u kracht opleveren. U zult rijp worden en er veel profijt van hebben, dat u Mij tot u laat spreken, dat u geloof schenkt aan mijn woorden en dat u uw best doet naar mijn wil te leven.

En u zult niet de dag hoeven te vrezen, die onherroepelijk zal komen in zeer korte tijd, die u het bewijs levert van de waarheid van mijn woord, van mijn macht en kracht, en dat voor de ingewijden ook een teken is van mijn liefde voor het onverloste, dat Ik wil redden van de eeuwige ondergang.

Amen