Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3909
20 oktober 1946

De last van de zonde in het hiernamaals - Vergelding of vergeving?

Iedere zonde die u tegen uw naasten begaat, komen te uwen laste en bijgevolg zondigt u ook tegen Mij zelf, die u het gebod van de liefde gaf. En u zult de last van uw zonden zwaar te dragen hebben in het hiernamaals, als u deze niet reeds hier op de aarde uitboet. Geloof daarom niet dat u er zonder straf afkomt als u zondigt tegen uw naaste. Geloof niet dat er geen rechtvaardige Rechter is, omdat Hij zich niet onmiddellijk vertoont. Geloof niet dat u daarom vrij bent van alle schuld, omdat de mensen u hetzelfde aandoen en mijn gebod van de liefde minachten.

U stompt wel uw geweten af, maar de grootte van uw schuld vermindert u daardoor niet - want uw verstand blijft actief - en weet goed het juiste van het onjuiste te onderscheiden. En uw wil wordt niet gedwongen, om u te laten denken en handelen. Daarom draagt u er zelf de verantwoording voor, en u belast uzelf onbeschrijfelijk als u zonde op zonde stapelt. Als u uw naaste schade aandoet, hem in het nauw brengt en hem op de ergste manier liefdeloos behandelt in plaats van hem te ondersteunen in zijn nood, hem te helpen en hem dus onzelfzuchtige liefde te betonen, die alleen welgevallig is voor mijn ogen.

Geloof in een rechtvaardige God, die u tot verantwoording roept voor al uw daden en bid Hem om vergeving van uw schuld. Bid Hem om versterking om het goede te willen, om kracht tot het doen van daden van liefde. Breng de wil op goed te zijn en u zult geholpen worden. U zult u uit het moeras van de zonde kunnen redden, u zult reeds op aarde vergeving ontvangen en genade vinden in mijn ogen. Schat echter Hem niet gering die u het leven gaf. Betwist Zijn rechtvaardigheid niet en erken uw zonden. Handel niet tegen het gebod van de liefde dat Ik zelf u gaf voor uw zieleheil. Ontferm u over de zwakken en zieken en u zult zelf erbarmen vinden bij Mij. Lenig hun nood, en Ik zal met mijn hulp steeds klaar staan wanneer u zich in nood bevindt. Want zoals u uw medemensen behandelt zo zal Ik ook u behandelen op de dag van het gericht, die kort voor de deur staat.

U begeeft uzelf in de macht van satan die uw zielen nu naar zijn wil bewerkt, die u naar beneden trekt in het verderf en van wie u als loon voor uw gewilligheid alleen een tijdelijke verbetering in uw aardse levensomstandigheden bespeurt. Maar wat zal dat uw zielen baten? Laat de maat van uw zonden niet overlopen, want het berouw is eens vreselijk.

Zondig niet, opdat de maat van uw zonden niet nog voller wordt, opdat de last van de zonden u niet terneer drukt en u geen genade meer vindt op de dag van het oordeel. Want Ik ken elk onrecht, voor mijn oog blijft niets verborgen. Voor iedere gedachte en iedere daad moet u zich verantwoorden, en wee degene die door mijn vonnis getroffen wordt, die bij zichzelf mijn rechtvaardigheid bemerken zal wanneer zijn zonden openbaar worden. Zijn vergelding zal zwaar zijn maar aan zijn schuld aangepast. Want Ik ben een rechtvaardige Rechter, ofschoon mijn geduld en barmhartigheid onuitputtelijk is. Maar aan uw werken zijn grenzen gesteld, en als u die overtreedt heeft ook het uur van het gericht geslagen, dat gerechtigheid zal eisen voor alle zonden zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen