Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3811
25 juni 1946

Einde van de ellende en droefenis - Oordeel - De nieuwe aarde

Maar ook de tijd van ellende en droefenis gaat voorbij. En hierop volgt een tijd van diepste vrede en hemelse gelukzaligheid voor allen die in Mij geloven en Mij trouw blijven tot aan het einde. En zoals de tijd van nood over de aarde is gekomen, zo waar is ook mijn belofte van de tijd van vrede. Want mijn woord is eeuwige waarheid en het moet vervuld worden. Er moet weer een tijd volgen waarin geen geestelijk laag niveau meer bestaat en daarom ook elke aardse nood is uitgeschakeld, waarin de mensen in nauwste verbondenheid met God leven en daarom ook gelukkig zijn.

Maar tevoren moet er een schifting plaatsvinden, die met de grote nood is begonnen en in de tijd van de rampspoed verder gaat, waarin de mensen moeten beslissen voor Mij of voor mijn tegenstander. En alleen een overgrote ellende brengt dit tot stand. Want de mensen zijn verhard en ongelovig geworden en hebben de strengste opvoedingsmiddelen nodig voor hun herstel. Maar ook aan deze tijd komt een einde en het moet de mijnen tot troost zijn, dat Ik de dagen zal verkorten, opdat de mijnen niet van Mij afvallen in de tijd van de grootste benauwenis. Er wacht hun een gelukzalig lot op de nieuwe aarde.

En die in mijn woord geloven, zullen in deze belofte kracht vinden en standhouden tegenover elke bestorming van de wereld. Want Ik verlaat de mijnen niet en kom ze zelf halen, wanneer het hoogtepunt van de nood is bereikt. Met mijn kracht en genade zijn ook de zwaarste dagen te verdragen. Maar voor u is de beloning zeker: een zalig vredevol leven na deze tijd van ellende en droefenis, waarin u Mij zult loven en prijzen, waarin u Mij zult danken uit het diepst van uw hart, waarin Ik zelf bij u zal vertoeven, zichtbaar en voelbaar, omdat u vol van liefde bent.

Vrees daarom de tijd van ellende en droefenis niet. Verdraag hem met het oog op het einde, neem hem gelaten op u. Want hij kan nog redding betekenen voor de verdwaalde zielen en hun de hernieuwde gang door de gehele schepping besparen. En zie in alles, wat nog over de aarde zal komen, de waarheid van mijn woord. Want Ik heb het al lang voorspeld, opdat u sterker zult worden in het geloof, opdat u zich daarop zult kunnen voorbereiden en dus geestelijk rijp wordt.

Onderken mijn liefde, ofschoon de mensen smartelijk worden getroffen door mijn wil of mijn toelating. Voor uw zielen is deze tijd van nood van de meest dringende noodzaak. Maar hij gaat voorbij. Hij duurt niet lang, ter wille van de mijnen. Hij moet wijken voor een tijd van overheerlijke vrede op de nieuwe aarde, waarvan allen zullen genieten, die de mijnen zijn en Mij trouw blijven tot het einde toe.

Amen