Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3810
24 juni 1946

Een tijd van ellende

In de jongste tijd reeds zult u vernieuwd aan kwellingen blootgesteld zijn, u zult in noden geraken die u bijna dreigen neer te drukken, maar weet dan; dat Ik u nader ben dan ooit tevoren. Geef uzelf geheel over aan mijn leiding en blijf Mij in uw harten getrouw, opdat u Mij erkent en bekent ondanks alle moeilijkheden. Dan zal Ik u waarlijk niet verlaten, en u kunt het volste geloof hebben in mijn woord.

Maar de nood moet komen, opdat wat geschreven is vervuld zal worden. Opdat de tijd van grote ellende voor alle mensen te herkennen is en dan ook herkend kan worden als de laatste tijd voor het einde.

De wereld wil geen verandering van de aardse verhoudingen in liefde, maar wakkert de volkeren aan tot een vernieuwd worstelen en strijden tegen elkaar. En het wereldgebeuren gaat een nieuwe periode binnen, echter van korte duur. De vernieuwde spanning der volkeren zal een grote aardse nood teweegbrengen die mijn wil op de juiste tijd zal beëindigen.

Maar u, die Mij toebehoort, u behoeft ook deze tijd van nood niet te vrezen, ofschoon zij ook u zal raken op velerlei wijze. Deze tijd is voor u weer een geloofsbeproeving die u doorstaan kunt als u zich vaster dan ooit bij Mij aansluit, en u zich aan mijn leiding en hulp toevertrouwt.

Wat binnenkort plaatsvindt zal voor u een bewijs zijn van mijn woord en dan vertrouw op Mij, Ik zal u helpen in iedere nood en elk gevaar. Want alles is overwinnelijk met mijn hulp, niets is onmogelijk voor mijn kracht en macht. Geen bede laat Ik onverhoord als u in Mij gelooft en uit de diepte van uw hart tot Mij roept.

Ik ben u nabij en leid uw lot naar mijn wil, en als u dat gelooft zal ieder leed voor u draaglijk zijn. Maar de wereld om u heen en de mensen die Mij niet toebehoren hebben nog grote ellende nodig, willen zij zich nog uit vrije wil ten goede veranderen en Mij aanroepen om hulp. Daarom moet ook deze korte periode door u mensen doorleefd worden, opdat uw ziel daaruit voordeel trekt.

Maar mijn ingrijpen beëindigt deze periode, waarop een andere nood zal volgen, hoewel de eerste is bezworen. Het is een tijd van ellende voor het einde, en wel voor hem die de tijd van het einde er in herkent. Hij zal troost en hoop putten uit ieder woord van Mij. Hij zal niet versagen maar zich inniger dan ooit met Mij verbinden. Hij zal zonder schade voor zijn ziel alle aardse noden en gevaren doorstaan, omdat Ik zelf hem aan de hand neem en hem dan ook kracht geef en "licht".

Amen