Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3808
22 juni 1946

De woningen in het huis van de Vader - Het eeuwige vaderland

Ik wil u het huis van mijn Vader binnenleiden.

Zoals Ik u deze belofte heb gegeven, zult u zalig mogen zijn in het bewustzijn eens als kinderen van God de verrukkingen van het eeuwige leven te genieten. Want mijn woord is waarheid en mijn belofte wordt vervuld als u mijn wil vervult.

Aan alle nood zal voor u een einde komen. Elke aardse zorg zal van u af vallen en in vrijheid van geest, niet gebonden door aardse materie, zult u mogen vertoeven in de gebieden die behoren tot het rijk van de zalige geesten en die bovenmate heerlijk zijn. Op aarde zult u niet de gelukzaligheid kunnen begrijpen die de zielen in dat rijk beschoren is. En toch zult u mijn woord geloof moeten schenken en zo leven dat de hemelse woningen van de Vader door u kunnen worden betrokken na uw overlijden op deze aarde. De woningen die de liefde van de Vader voor de zijnen heeft klaargemaakt en die waarlijk de verblijfplaats zullen zijn van degenen die van Mij zijn geworden door hun wil en een levenswandel in liefde.

Waarom maakt u zich dan nog zorgen om uw lichamelijk welzijn, als u weet dat uw aards bestaan slechts een korte overgang is naar het ware leven in de eeuwigheid? Benut uw aards bestaan alleen voor de juiste vormgeving van uw ziel, dan zal uw lot in het hiernamaals onvergelijkelijk gelukzalig zijn. Want alles waar uw hart naar verlangt, zal u worden gegeven.

Doch zorg ervoor dat het verlangen van het hart niet het lichaam betreft, want dit vergaat. Maar wat eeuwig blijft is alleen geestelijke goed. Verlang daar van harte naar. Dan zal uw ziel in buitengewoon mooie oorden vertoeven. Ze zal zich ophouden in de scheppingen van welke ze op aarde niet in staat is zich een voorstelling te maken en ze zal in haar vaderland zijn. In het vaderhuis waar de nabijheid van de Vader haar oneindig gelukkig maakt en Zijn liefde haar alles doet toekomen wat haar gelukzaligheid groter maakt. Want mijn liefde voor u, mijn kinderen op aarde, is overgroot. En Ik bereid u allen een zalig leven als u in vrije wil naar Mij terugkeert. Want in mijn huis zijn vele woningen en alle wachten op u, dat u ze betrekt en in staat bent mijn heerlijkheden te aanschouwen die Ik voor u heb bereid. Leef op aarde in liefde, en mijn liefde zal u in het geestelijke rijk beschoren zijn.

Doe uw naaste in liefde toekomen wat hij nodig heeft, lichamelijk of geestelijk, en mijn liefde zal u in gelijke mate toekomen. Want zoals u meet, zo zal ook u worden toegemeten in mijn rijk. En geloof in mijn belofte, dan zal het korte leven op aarde dat u nog is beschoren, ondanks alle nood draaglijk voor u zijn.

Want wat u ook op aarde wordt ontnomen, in mijn rijk bedenk Ik u duizendvoudig als u de materie vrijwillig opgeeft en u dus ervan losmaakt, om geestelijk goed te ontvangen.

Want kort is de tijd van uw aardse nood, maar eeuwig zal uw leven duren in de eeuwigheid. En de gelukzaligheden in het huis van mijn Vader zullen geen einde kennen.

Amen