Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3804
18 juni 1946

Waakzaamheid tegenover de vijand van de zielen

U zult waakzaam moeten zijn, dat u niet het slachtoffer gaat worden van de vijand van uw zielen. Want hij is er voortdurend op bedacht u op een dwaalspoor te brengen en u door allerlei verblindende middelen van de juiste weg af te brengen. Hij komt ook in het gewaad van een leider en hij probeert zo uw vertrouwen te winnen. Hij belooft u zeker naar het doel te leiden, maar zijn doel is de wereld, dus belooft hij u aardse voordelen, hulp in aardse benauwenis. Hij tracht de paden voor u te effenen, maar alles onder één voorwaarde: uw ziel aan hem af te staan, dus uw geestelijke vermogens en gedachten los te maken van God, van het geestelijk streven. En al zijn beloften zullen daden van liefdeloosheid vragen. Ieder mens die zich aardse voordelen wil verschaffen, zal er niet toe in staat zijn als hij in de liefde wil leven. Dus moet hij het ene of het andere opgeven. Hij moet weten dat hij zijn ziel zal verkopen als hij zich zijn aardse leven tot een leven in welvaart wil maken.

Hij moet weten dat elke poging daartoe gebeurt op aansporen van diegene die de ziel wil verderven. En hij moet waakzaam zijn. Hij moet zijn toevlucht nemen tot God, opdat Hij hem zal beschermen tegen de invloed van de vijand. Hij moet vragen om versterking van zijn wil ten gunste van het goede en om af te zien van aardse goederen. Want als u zich ook een aards leven in welstand en behaaglijkheid verschaft, voor wat verruilt u dit? Alleen voor een ondraaglijk lot voor de ziel in het rijk hierna. Want komt de tijd van nood over u, dan heeft dat ook zijn wijze betekenis en bedoeling, zolang hij door God zelf is toegelaten.

Maar de vijand van uw ziel stelt juist in de tijd van nood alles in het werk: hij probeert uw denken en streven nu daarop te richten, wat u aan aardse goederen ontbreekt. Hij tracht uw hebzucht daarnaar te versterken en uw gedachten in beslag te nemen. En alleen de kracht van uw wil beschermt u daartegen. Want wat hij belooft is alleen maar begoocheling. Het is slechts die weinige dagen van uw aardse bestaan nuttig voor u, waarna u verzinkt in een niets en u uw zielen achterlaat in uiterste armoede.

Zie vrijwillig af van datgene wat alleen het lichaam gelukkig maakt, maar de ziel geen voordeel oplevert. Laat uw lichaam op aarde in soberheid leven en bedenk in plaats daarvan uw ziel met geestelijk goed dat onvergankelijk is en dat u na zal volgen in de eeuwigheid. Wees waakzaam tegenover alle verzoekingen en blijf bidden. Vraag om kracht en genade en versterking van uw wil. En uw verlangens zullen minder worden. De aardse goederen zullen u niet meer zo aanlokkelijk voorkomen. U zult weerstand kunnen bieden aan alle influisteringen van de vijand en als compensatie geestelijk goed in ontvangst kunnen nemen, dat uw ziel duizend maal gelukkiger maakt, omdat het u het eeuwige leven oplevert.

Amen