Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3786
31 mei 1946

Grote ellende en droefheid bewijs van de waarheid van het goddelijke woord

De weg naar het eeuwige vaderland is vol doornen en vol moeilijkheden, en geheel in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. Maar hoe moeilijker hij te passeren is, des te korter is hij. Het einde is nabij en alle hindernissen stapelen zich nog eens voor u op. Maar na het overwinnen hiervan zult u vrij kunnen rondlopen en het geestelijke rijk betreden, waar alle moeite en last ten einde is.

En als u hier ernstig over nadenkt, moet het moeilijke bestaan tevoren op aarde u de zekerheid geven, dat het einde nabij is. Want Ik heb u vanaf het begin van deze verlossingsperiode voorspeld, in welke nood en droefenis u zult komen voor het einde, dat u een nood op aarde zult moeten doormaken, zoals er nooit tevoren één is geweest. En u zult daaruit al de waarheid van mijn woord kunnen inzien, want het leed en de nood rondom u is overgroot en dit zal nog groter worden. Maar de mijnen roep Ik toe: heb geduld en wacht op mijn hulp. Wat onafwendbaar is, wat Ik lange tijd tevoren heb verkondigd, moet worden vervuld tot leedwezen van ontelbare mensen en tot versterking van het geloof van de mijnen.

De tijd van de grote droefheid is aangebroken en wie aan mijn woord denkt, weet dat spoedig het laatste uur heeft geslagen. En hij zal getuigen van Mij en mijn woord, dat waarheid is en blijven zal tot in alle eeuwigheid. En al is de nood nog zo groot, hij moet voor u een bewijs zijn voor de waarheid van mijn woord en uw geloof bevestigen. Hij moet u een troost zijn, want Ik gaf u met deze voorspelling ook de belofte, dat Ik de dagen zal verkorten ter wille van de uitverkorenen.

Ze zullen snel voorbijgaan, maar de nood moet tevoren in alle zwaarte op u drukken, opdat u beseft dat het einde nabij is. U zult nooit meer op verbetering mogen hopen. Veeleer zult u de nood gelaten op u moeten nemen en u des te meer bij Mij aansluiten, hoe meer hij op u drukt. Dan is hij voor u meer waard dan het bezit van aardse goederen, die geen duurzaamheid hebben en u niet kunnen volgen in de eeuwigheid.

"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijd. En Ik zal u verkwikken". Houd u aan deze belofte. Geloof en vertrouw me en elke nood zal voor u te dragen zijn. Leg uw lot vol vertrouwen in mijn hand. Hij zal u leiden tot aan het einde van uw leven. En al is de weg nog zo moeizaam, hij leidt omhoog. En aan het einde ervan ben Ik. Aan het einde wachten u de hemelse woningen in uw Vaders huis, waar geen leed op u drukt. Waar geen nood bestaat, waar eeuwige vrede en gelukzaligheid is, waar uw oog heerlijkheden zal aanschouwen waarvan geen menselijk hart zich een voorstelling kan maken.

Geloof in mijn woord en herken ook in de grote nood alleen de bevestiging van mijn woord. Want Ik heb hem u verkondigd en hij moet als mijn woord vervuld worden wanneer het einde nabij is. Bereid u daarom alleen voor op het einde, laat elke aardse zorg vallen. Schep en werk niet meer voor de aarde, maar alleen nog voor het geestelijke rijk. Doe voortdurend een beroep op mijn kracht en genade. Blijf voortdurend in gebed, dat wil zeggen in voortdurende verbinding met Mij door gedachten en werken van liefde, en u zult geen stap zonder Mij hoeven te gaan. U zult Mij als vaste Leider aan uw zijde hebben. En al is de weg ook nog zo vol doornen, hij leidt naar het ware doel. Hij leidt in het vaderhuis. Hij leidt naar Mij, uw allerliefste Vader van eeuwigheid.

Amen