Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3784
29 mei 1946

De zegeningen van het geloof in tijden van nood

Alle zegeningen van het geloof zult u ondervinden als de nood in alle hardheid op u afkomt. Geef de moed niet op, want Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde. En een betere bescherming zult u waarlijk niet kunnen hebben dan mijn aanwezigheid u garandeert. En tracht het geloof daaraan tevoren al te verkrijgen. Bid en leef in de liefde en mijn aanwezigheid zal u tot zekerheid worden. En dan bent u zonder vrees en sterk.

Maar de nood is onafwendbaar. Want voor ontelbare mensen zijn de laatste levensdagen gekomen, die hun nog redding moeten brengen in geestelijke nood. Hard en voelbaar moet Ik ze aanpakken, wil Ik ze nog voor me winnen. En daarom zult ook u de dagen van nood op u moeten nemen terwille van de medemensen, maar steeds onder mijn bescherming staand en alles overwinnend met mijn kracht en genade.

Als echter de grote nood op u afkomt, zult u niet meer moedeloos zijn, als u maar bereidwillig bent vast te geloven. Want Ik verhoor het gebed van het hart, dat gaat om het verkrijgen van een sterk geloof. Zodra u Mij in uw nabijheid voelt, bent u niet meer bang. Dan bent u sterk en gaat elke strijd aan, zowel aards als ook geestelijk, dat wil zeggen: met de vijand van uw ziel. Houd vol en vrees niet, want wie Ik eenmaal mijn bescherming heb beloofd, die verlaat Ik eeuwig niet. Ik leid u veilig door alle nood en gevaar.

Elke dag brengt u dichter bij het grote gebeuren, dat zich niet door menselijke wil afspeelt, maar alleen door mijn wil. En al is de nood tevoren nog zo groot, hij eindigt door dit gebeuren, maar volgt op een nood van andere aard. Maar ook deze zult u de baas kunnen worden als u zich aan Mij vasthoudt en met Mij schept en werkt.

Geloof vooreerst in mijn voortdurende aanwezigheid bij de mijnen, bij hen die zich door een levenswandel naar mijn wil proberen te vormen tot liefde. Geloof in mijn werkzaam zijn in en door u en er zal een rust over u komen tegenover elke - ook de grootste - nood, want u betrekt dan onafgebroken de kracht van Mij, van Hem in wie u gelooft. Wees niet angstig en kleingelovig, want des te groter is uw nood, maar ban hem zelf uit door vast geloof. Bid en leef daarom in liefde en uw geloof zal sterk worden en een kracht bereiken die elke vrees uitschakelt. Want u voelt u in mijn aanwezigheid veilig en krachtig en u zult ook het moeilijkste kunnen overwinnen met mijn kracht.

Spoedig zal er zich een verandering voltrekken. Zeer snel zullen de dagen voorbij gaan. De ene nood zal op de andere volgen en plotseling zal Ik spreken vanuit de hemel, zoals Ik het steeds weer heb verkondigd. U staat er zo vlak voor, dat u met het oog daarop alles kalm zult moeten verdragen. Want het zijn de laatste stormen voor de grote storm die over de aarde gaat. Denk eraan, dat Ik als voortdurende vermaner en waarschuwer u bijstond en u heb gewezen op deze tijd van nood. Denk eraan, dat ook de grote nood zal beginnen zoals Ik het heb verkondigd, want mijn woord is en blijft de eeuwige Waarheid. En put daar kracht uit, die u steeds ter beschikking staat als u dit begeert. Een vader zal zijn kinderen niets onthouden, omdat hij ze liefheeft. Hij beschermt ze in elke nood en elk gevaar. Zo ook uw hemelse Vader, die nog veel meer van u houdt en u daarom lichamelijk en geestelijk elke bescherming geeft, opdat u eens ongedeerd zult kunnen binnengaan in Zijn rijk.

Amen